Iancu Iulian – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind parteneriatul public-privat

Domnul Iulian Iancu: Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Avem în discuţie o cerere de reexaminare. Comisiile, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii au luat în considerare, pe de o parte, poziţia Senatului, care a respins cererea de reexaminare la solicitarea preşedintelui, a reanalizat motivele puse în discuţie de către Preşedinţie, mai […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbatere şi avizare în fond cu această propunere legislativă. Vorbim despre o propunere legislativă pentru care Guvernul şi-a exprimat nesusţinerea. De asemenea, Senatul a respins această propunere legislativă, precum şi faptul… avem de adus în discuţie şi avizul negativ al comisiilor […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un act normativ extrem de important, aşa cum a subliniat şi domnul ministru. Un act normativ care a produs efecte, dar, ca urmare a avantajelor ce pot fi create pentru o categorie mai mare de întreprinzători aflaţi în acest moment din diverse motive: ca urmare […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în discuţie o propunere legislativă care se adresează modificării Legii achiziţiilor publice. Aş vrea să vă informez că atât Senatul, Consiliul Legislativ, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, cât şi Guvernul nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative, iniţiativă care încearcă să […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind invenţiile de serviciu

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi… ………………………………………… Domnul Iulian Iancu: Avem în dezbatere un act normativ extrem de important care se adresează stimulării activităţii de invenţii de serviciu, în sensul lansării mediului de afaceri, dar şi al încurajării salariaţilor care prestează o muncă de creaţie în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin stabilirea unei remuneraţii […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ţinând seama de precizările Directivei Europene, de asemenea şi de modificările apărute în structura de organizare a Guvernului, aş vrea să propun plenului întoarcerea acestui proiect de lege la comisie, pentru a opera modificările, în conformitate cu actuala schemă de organizare guvernamentală şi cu prevederile Directivei Europene care […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu acest proiect de lege. Aş vrea să menţionez faptul că Senatul a adoptat proiectul de lege, precum şi faptul că atât Comisia pentru administraţie publică, cât şi Comisia juridică au avizat favorabil proiectul, proiect care reglementează instituţia transferului drepturilor […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere a fost făcută înainte de dezbaterea finală a Ordonanţei privind Legea pentru promovarea surselor regenerabile de energie. În consecinţă, Senatul a respins. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică au dat aviz negativ. De […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Vă rog să-mi permiteţi să adresez… ………………………………………… Domnul Iulian Iancu: Şi pentru domnul Weber, bineînţeles, ………………………………………… Domnul Iulian Iancu: E foarte atent. Că urmează o formulă pe care o cunoaştem cu toţii şi pe care aş vrea s-o repet aici, respectiv, să le spun tuturor colegilor – Hristos a înviat! […]

Citește mai mult