Iancu Iulian – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Ţinând seama de precizările Directivei Europene, de asemenea şi de modificările apărute în structura de organizare a Guvernului, aş vrea să propun plenului întoarcerea acestui proiect de lege la comisie, pentru a opera modificările, în conformitate cu actuala schemă de organizare guvernamentală şi cu prevederile Directivei Europene care precizează expres că atât transportatorul, cât şi dispeceratul, ca activitate intrinsecă a activităţii de operare a sistemului, să facă parte din aceeaşi entitate guvernamentală.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.