Comisii Consiliul Local

I. Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, investitii

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea patrimoniului si agricultura

III. Comisia pentru comert, turism, servicii publice si transport urban, gospodarie comunala si energie termica

IV. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, sport si ocrotirea monumentelor istorice, protectia mediului si reconstructie ecologica:

V. Comisia pentru activitate juridica si disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti