Lucrarile Parlamentului, in ambele camere, se desfasoara in cadrul comisiilor permanente. Se pot institui comisii de ancheta, de regula pentru a evalua activitatea unei instituții aflate in subordinea Parlamentului. Se mai pot constitui comisii speciale  in anumite cazuri si comisii comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Comisiile permanente se aleg pe intreaga durata a legislaturii.

Comisiile permanente sunt organisme de lucru ale acesteia si pregatesc documentele de lucru pentru lucrarile in plen ale acesteia si exercita controlul parlamentar.

Comisiile parlamentare se alcatuiesc in functie de configuratia si algoritmul politic al camerei de care apartin.

Fiecare comisie isi alege un birou, ca organ de conducere, format din presedinte, vicepresedinte si secretar. Comisiile isi adopta propriul lor regulament de organizare si functionare, care se supune aprobarii Biroului permanent si se revizuieste ori de câte ori este necesar.

Comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului

Potrivit regulamentului Camerei, ”Comisiile permanente ale Camerei Deputatilor sunt formate dintr-un numar de 11-33 de deputati sau senatori.  Comisiile Senatului au de regula o component mai redusa.

Denumirile si domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt urmatoarele:

1. Camera Deputatilor:  Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare/Senat: Comisia economica, industrii si servicii/ Senat:Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului

 • restructurarea economiei la nivel macroeconomic si la nivel sectorial; programe de reconstructie si dezvoltare; prognoza economica; mijloace si institutii specifice ale economiei de piata; problemele preturilor si concurentei; libera initiativa; privatizarea; activitatea economica a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a societatilor de investitii financiare, a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital integral de stat sau mixt; importul si exportul de capital;
 • alte probleme privind strategia dezvoltarii economice si politica reformei.

2. Camera Deputatilor:  Comisia pentru buget, finante si banci/ Senat: Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital

 • bugetul de stat si executia bugetara; bugetul asigurarilor sociale de stat si executia acestuia; politica financiara; sistemul de impozite si taxe, asigurari si reasigurari; echilibrul monetar, circulatia baneasca, credite si sisteme de credite, dobânzi, scont; bursa de valori si efecte; imprumuturi externe ale statului sau garantate de stat; investitii realizate din credite bugetare.

3.Camera Deputatilor:  Comisia pentru industrii si servicii/Senat:  Comisia pentru transporturi si energie

 • industria si ramurile ei; transporturi, comert (interior si exterior), turism; protectia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor si a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime si energie pentru economia nationala; dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in industrie si in servicii; probleme specifice ale privatizarii in industrie si servicii, ale dezvoltarii sectorului privat in aceste ramuri; bursele de marfuri industriale si servicii; strategii de investitii; calitatea produselor industriale si a serviciilor; standarde si marci; protectia investitiilor si a marcilor; progresul tehnic si dezvoltarea tehnologica; eficienta si capacitatea concurentiala a produselor si serviciilor pe piata interna si externa.

4.Camera Deputatilor:  Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specific/ Senat: Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

 • programe in domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizarii in agricultura; libera initiativa, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodarirea fondului funciar; activitatea societatilor si regiilor cu capital de stat sau mixt din agricultura, silvicultura si alimentatie; servicii pentru agricultura, imbunatatiri funciare, industrie alimentara si silvicultura.

5. Camera Deputatilor: Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale/ Senat: Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati

 • drepturile omului si ale cetateanului; problemele minoritatilor; libertatea de constiinta; problemele cultelor religioase; libertatea de exprimare prin alte mijloace decât prin cele de informare in masa.

6. Camera Deputatilor: Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic/ Senat: Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului

 • autonomia locala; reforme administrative; organizarea administrativ-teritoriala; statutul functionarului public; sisteme urbane; retele urbane si rurale; finantele publice locale; sisteme ecologice si echilibru ecologic; calitatea aerului, apei, solului; protectia florei, faunei si asezarilor umane; recuperarea zonelor deteriorate; tehnologii pentru controlul si eliminarea emisiilor poluante; gospodarirea apelor; amenajarea teritoriului; constructii.

7. Camera Deputatilor:  Comisia pentru munca si protectie social/ Senat: Comisia pentru munca, familie si protectie sociala

 • raporturile individuale de munca (contractul individual de munca, timpul de lucru, concediile, protectia muncii, sistemul de salarizare, jurisdictia muncii, statutul juridic al femeii salariate); raporturile colective de munca (negocierea colectiva, contractul colectiv de munca, jurisdictia conflictelor colective de munca); statutul juridic al sindicatelor si al organizatiilor patronale; sistemul asigurarilor sociale (pensii, indemnizatii, ajutor de somaj, alocatie de stat); asistenta sociala (ajutoare materiale, gratuitati); ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: batrâni, persoane cu handicap, minori si altele; problematica ocuparii fortei de munca.

8. Camera Deputatilor: Comisia pentru sanatate si familie/ Senat: Comisia pentru sanatate publica

 • ocrotirea sanatatii populatiei; asistenta sanitara; forme de organizare a retelei sanitare; problemele sociale ale familiei, mamei si copilului, batrânilor si persoanelor cu dizabilitati; probleme demografice.

9. Camera Deputatilor: Comisia pentru invatamânt, stiinta, tineret si sport/ Senat: Comisia pentru invatamânt, stiinta, tineret si sport

 • invatamântul de toate formele si gradele; cercetarea stiintifica; activitatea sportiva; problemele tineretului; protectia proprietatii intelectuale.

10. Camera Deputatilor:  Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa/Senat:  Comisia pentru cultura si media

 • institutii de arta si cultura; protectia patrimoniului cultural national; activitatea presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.

11. Camera Deputatilor: Comisia juridica, de disciplina si imunitati/ Senat: Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari

 • constitutionalitatea proiectelor de legi si a propunerilor legislative; reglementari in domeniul dreptului civil, penal, contraventional, procedura civila, penala, administrativa, organizarea judecatoreasca; alte reglementari cu caracter precumpanitor juridic; probleme de disciplina parlamentara, incompatibilitati si imunitati.

12. Camera Deputatilor: Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala/ Senat: Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala

 • probleme privind apararea, ordinea publica si siguranta nationala.

13. Camera Deputatilor: Comisia pentru politica externa/Senat:  Comisia pentru politica externa

 • probleme si programe de politica externa a României; dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state si ale organismelor parlamentare internationale; avizarea tratatelor, conventiilor si altor instrumente internationale la care adera România; audierea persoanelor propuse sa fie numite in functia de ambasador al României in strainatate, in urma careia da un aviz consultativ.

14. Camera Deputatilor: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii/Senat:  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii

 • examinarea petitiilor primite si cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petitii; efectuarea unei anchete asupra abuzurilor sesizate in cazurile in care Camera Deputatilor dispune aceasta ca urmare a prezentarii, potrivit regulamentuui, a unei cereri in fata plenului Camerei Deputatilor.

15. Camera Deputatilor: Comisia pentru regulament/Senat:  Comisia pentru regulament

 • interpretarea regulamentului, monitorizarea si analiza interventiilor referitoare la procedura formulate in plenul Camerei Deputatilor si elaborarea propunerilor de amendare a regulamentului la inceputul sesiunilor ordinare, când este cazul; evidenta si regularitatea cutumelor parlamentare; studierea si informarea operativa a Camerei si a Biroului permanent despre procedurile parlamentare din alte state sau din adunari parlamentare paneuropene; elaborarea si prezentarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor a propunerilor de modificare si completare a Regulamentului Camerei Deputatilor; analizarea sesizarilor trimise de Camera, de Biroul permanent sau de presedintele Camerei cu privire la procedurile si prevederile regulamentului si prezentarea punctului de vedere in Camera Deputatilor; avizarea regulamentelor comisiilor permanente.

16. Camera Deputatilor: Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor

 • tehnologia informatiei si comunicatiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementarile, respectiv la standardele internationale, si proprietatea intelectuala in domeniu.

17.Camera Deputatilor:  Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati/ Senat: Comisia pentru egalitatea de sanse

 • eliminarea oricaror forme de discriminare dupa criteriul de sex si imbunatatirea conditiei femeii in societate;
 • integrarea principiului egalitatii de sanse pentru femei si barbati in initiativele legislative, in politicile si programele ce intereseaza atât femeile, cât si barbatii;
 • urmarirea aplicarii prevederilor referitoare la egalitatea de sanse si de tratament pentru femei si barbati din documentele internationale ratificate de România.

18. Camera Deputatilor: Comisia pentru mediu si echilibru ecologic/ Senat:Comisia pentru mediu

 • influenta mediului asupra dezvoltarii durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea biodiversitatii, gospodarirea bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, schimbari climatice, reconstructie ecologica, prevenirea dezastrelor, managementul deseurilor si al substantelor periculoase, poluarea fonica, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul si reducerea emisiilor poluante, acorduri internationale pentru protectia mediului.

19. Camera Deputatilor: Comisia pentru afaceri europene/ Senat: Comisia pentru afaceri europene

 • transpunerea legislatiei Uniunii Europene; la stabilirea strategiei generale a politicilor din domeniul afacerilor europene si a prioritatilor României propuse de Guvern;  la normele privind protectia si sprijinirea cetatenilor României in Uniunea Europeana; sprijinirea comunitatilor românesti din Uniunea Europena pentru pastrarea si dezvoltarea identitatilor spirituale, religioase, culturale si drepturilor socio-economice;
 • aplicarea Tratatului de la Lisabona, precum si a celorlalte Tratate bilaterale cu state membre ale Uniunii Europene, precum si cu cele care sunt in curs de aderare, la care România devine parte;
 • participarea României la relatiile Uniunii Europene cu organizatiile internationale;
 • relatiile României cu alte state membre ale Uniunii Europene in domeniile vietii politice, economice si sociale, reglementate de politicile europene

20. Camera Deputatilor: Comisia pentru comunitatile de români din afara granitelor tarii/Senat: Comisia românilor de pretutindeni

 • Stabilirea strategiei generale a politicilor din domeniul relatiilor cu comunitatile romanesti de pretutindeni si a prioritatlor Romaniei propuse de Guvern in acest domeniu
 • Protectia si sprijinirea cetatenilor Romaniei rezidenti in alte state pentru pastrarea si dezvoltarea identitatii lor entice, spirituale, religioase,cultural, lingvistice precum si a drepturilor socio-economice
 • Dezvoltarea relatiilor Romaniei cu celalalte state membre ale Uniunii Europene, precum si cu state din lume din domeniile vietii politicie, economice si sociale, in cazul in care aceste relatii au un impact asupra evolutiei comunitatilor romanesti rezidente in aceste state.
 • Promovarea drepturilor si intereselor cetatenilor omani, precum si ale etnicilor romani din afara granitelor Romaniei, indifferent de denumirea acestora
 • Stabilirea prioritatilor de actiune in ceea ce priveste programele si proiectele destinate comunitatilor romanesti de pretutindeni

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


 • _ga
 • _gid
 • _gat

Nu accept
Accept