Ce este Grupul Cetățenesc pentru Bacău?

Grupul Cetățenesc pentru Bacău reprezintă un forum reprezentativ pentru comunitatea județului Bacău format din cetățeni din toate mediile sociale dispuși să își exprime opinia asupra activității administrației locale care îi reprezintă.

Membrii Grupului vor participa activ la şedinţele Consiliului Local, utilizând dreptul de a se înscrie la cuvânt.

Prin intermediul activității din cadrul Grupului Cetățenesc ne propunem să oferim un feedback deciziilor luate la nivel local de către reprezentanții noştri, dar și să aducă noi propuneri pentru îmbunătățirea calității vieții.

Responsabilităţile Membrului Grupului Cetățenesc pentru Bacău

 • să observe ce măsuri adoptă administraţia locală şi în ce scop;
 • să fie pregătit să îşi aducă o contribuţie când administraţia planifică să facă ceva ce îi afecteză interesele;
 • să abordeze reprezentaţii administraţiei cu o atitudine pozitivă;
 • să manifeste interes în a înţelege problemele, incluzând restricţiile cu privire la ceea ce poate să facă administraţia;
 • să-şi exprime interesele şi ideile clar, complet și într-un mod cât mai obiectiv;
 • în situaţiile potrivite, să încerce să colaboreze constructiv cu oficialii administraţiei locale pentru a găsi şi implementa soluţii satisfăcătoare pentru ambele părţi.

Procedura de lucru a Grupului Cetățenesc pentru Bacău

 1. Vor fi două întâlniri de lucru pe lună în funcție de numărul de ședinte ordinare și extraordinare organizate de către Consiliul Local Bacău. La acestea se adauga și o întâlnire de networking între membrii Grupului Cetățenesc pentru Bacău și consilieri locali. Obiectivul întâlnirilor:
  • Analizarea proiectelor de hotărâre și transmiterea de puncte de vedere în atenția membrilor Comisiilor de Specialitate în cadrul cărora a fost elaborat Proiectul de Hotărâre
   • Prezentarea luărilor de poziție/punctelor de vedere în cadrul Ședințelor Ordinare a Consiliului Local;
   • Identificarea principalelor probleme de interes general ale comunității băcăuane și realizarea de petiții online, mese rotunde și alte evenimente prin care să atragem atenția administrației locale asupra lor;
   • Identificarea proiectelor de hotărâre de pe site-ul Consiliului Local care necesită organizarea dezbaterilor publice și transmiterea cererilor prin care se solicită organizarea acestora, în conformitate cu principiul bunei guvernări şi cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
 2. Participarea activă la ședințele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliul Local:
  1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget, investiţii;
  2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi agricultură;
  3. Comisia pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică;
  4. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor istorice, protecţia mediului şi reconstrucţie ecologică;
  5. Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
 3. Participarea la ședinţele lunare ordinare și extraordinare ale Consiliului Local Bacău.
 4. Organizarea de mese rotunde pe teme de interes pentru comunitatea băcăuană.
 5. Inițierea procedurii de Inițiativa Cetățenească la nivel local pe teme de interes stabilite de comun acord în cadrul grupului.

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


 • _ga
 • _gid
 • _gat

Nu accept
Accept