Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind invenţiile de serviciu

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Avem în dezbatere un act normativ extrem de important care se adresează stimulării activităţii de invenţii de serviciu, în sensul lansării mediului de afaceri, dar şi al încurajării salariaţilor care prestează o muncă de creaţie în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin stabilirea unei remuneraţii corespunzătoare la care aceştia au dreptul, ca urmare a realizării unei invenţii.

Aş vrea să precizez că proiectul a fost aprobat de Senat. De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, cât şi Consiliul Legislativ au avizat favorabil acest proiect.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să supună plenului raport de adoptare cu amendamente admise.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimate domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Am venit la microfon numai pentru a atrage atenţia asupra importanţei acestui act normativ, ţinând seama şi de poziţia pe care a luat-o acum, aici, Grupul PDL, încercând să subliniez de ce acest act normativ care preia practic legislaţia europeană în domeniu se axează în special pe legislaţia în domeniu din Germania, dar nu numai.

La noi la comisie, aşa cum vă aduceţi aminte, a fost dezbătut actul normativ, a fost trimis la plen, retrimis, ca urmare a unor intervenţii din partea plenului şi a comunităţii de afaceri, şi această formă încearcă să atragă atenţia şi se adresează următoarelor aspecte.

Aşa cum bine ştiţi, în momentul de faţă, ca urmare a crizei în care se află Europa, în mod special, a pierderii din competitivitate şi a faptului că i-a scăzut exportul în cursul anului trecut cu 9%, singura şansă pentru Uniunea Europeană este să se adreseze menţinerii exportului tehnologiei de înaltă eficienţă, singura în care Europa este lider la nivel mondial.

Nu există, din păcate, o strategie în domeniul industriei la nivelul Europei, nu există. Ea este realizată unilateral, la nivelul fiecărui stat membru.

Singura şansă pentru a ne repoziţiona şi a ieşi din criză se numeşte revoluţie tehnologică, respectiv revoluţie digitală.

Or, în acest moment nu poţi să încurajezi, să atragi mediul de afaceri în acest domeniu, dacă nu-i creezi cadrul legal corespunzător. Deci şansa industriei noastre, şansa tehnologiei noastre este să îi creăm acest cadru legal, să încurajăm inovaţia, invenţia, cercetarea în acest domeniu, pentru a ne situa pe acelaşi loc de vârf în tehnologia de înaltă eficienţă.

De aceea era atât de importantă această lege. De aceea eu cred că noi toţi avem şi trebuie să avem acelaşi tip de abordare, pentru că în final oferim un instrument mediului de afaceri, pentru a-l încuraja, dar şi inventatorilor. Nu erau remuneraţi corespunzător, se aflau în procese în instanţă, în situaţii conflictuale.

Acum se ştie exact ce tip de remuneraţie, după ce criterii şi practic creăm un mediu transparent în domeniul invenţiilor.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.