Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu acest proiect de lege.

Aş vrea să menţionez faptul că Senatul a adoptat proiectul de lege, precum şi faptul că atât Comisia pentru administraţie publică, cât şi Comisia juridică au avizat favorabil proiectul, proiect care reglementează instituţia transferului drepturilor şi obligaţiilor derivând din acordurile petroliere, ca urmare a specializării operatorilor şi a operaţiunilor petroliere desfăşurate de aceştia.

În urma examinării proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Acest tip de îngrijorare, de suspiciune a existat la o primă lectură a textului. Însă în urma dezbaterilor în plen s-a putut constata că nimeni nu poate să cedeze părţi din perimetrul concesionat pentru exploatare fără avizul prealabil şi negocierea prealabilă cu Agenţia Naţională a Resurselor Minerale din România şi fără să existe o hotărâre de guvern.

Cu alte cuvinte, la prima întrebare răspunsul este: nu a permis legea, în forma actuală, de aceea a fost nevoie de o modificare şi o adaptare a legislaţiei în acest sens.

În al doilea rând, pe perimetre mari, pe suprafeţe întinse, dacă există şansa ca într-o zonă petrolieră sau într-o zonă din acel perimetru să permiţi unui alt investitor o altă exploatare, de alt tip, pentru o altă resursă sau pentru aceeaşi resursă, acest lucru nu se poate realiza decât cu acordul Guvernului României şi numai prin hotărâre de guvern.

Cu alte cuvinte, nu mai poate exista nicio suspiciune aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.