Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem în dezbatere un act normativ extrem de important, aşa cum a subliniat şi domnul ministru. Un act normativ care a produs efecte, dar, ca urmare a avantajelor ce pot fi create pentru o categorie mai mare de întreprinzători aflaţi în acest moment din diverse motive: ca urmare a restructurării, ca urmare a schimbării obiectului de activitate al unor companii sau schimbării condiţiilor de piaţă, acest act normativ extinde de această dată facilităţile şi, în consecinţă, acordă facilităţi tuturor întreprinzătorilor debutanţi. Practic, stabileşte facilităţi, dar şi obligaţii, în sensul că alocă sume nerambursabile, în procent de până la 50% dar nu mai mult de 10 mii de euro din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri.

De asemenea, acordă garanţii prin Fondul Naţional de Garantare pentru IMM-uri pentru cel mult 80% din valoarea creditului, în limita sumei de 80 de mii de euro, scuteşte de la plata taxei pentru operaţiunile de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului şi acordă consiliere, instruire şi sprijin din partea Oficiului teritorial pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.