Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Vă rog să-mi permiteţi să adresez…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Şi pentru domnul Weber, bineînţeles,

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

E foarte atent. Că urmează o formulă pe care o cunoaştem cu toţii şi pe care aş vrea s-o repet aici, respectiv, să le spun tuturor colegilor – Hristos a înviat! Şi fiind Săptămâna Luminată să apelez la lumina spiritului lor, spunându-le că acest proiect de lege pe care îl avem în dezbatere acum este respins de către comisiile de specialitate, adică are aviz negativ de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Nu este susţinut de către Guvern, în fapt, pentru că propune, pentru clădirile deja reabilitate, să se realizeze un decont, fără să propună cheltuiala bugetară necesară.

În consecinţă, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului respingerea propunerii legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.