Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Domnul Iulian Iancu: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Două comisii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menţionat: Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare, având avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, aviz favorabil din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Domnul Iancu Iulian: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond cu proiectul de lege menţionat. Senatul a aprobat proiectul de lege. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil acest proiect, proiect care în fapt introduce excepţii de la obligaţia de a utiliza […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă

Domnul Iulian Iancu: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Iancu Iulian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.8, Jur credinţă patriei mele România. Jur să respect Constituţia şi legile ţării. Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. […]

Citește mai mult