Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Două comisii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menţionat: Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare, având avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, aviz favorabil din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

În baza acestor avize favorabile, având în vedere că proiectul de lege se adresează stimulării investiţiilor străine în anumite ramuri ale economiei şi identificării de noi domenii prioritare a căror dezvoltare va permite crearea de noi locuri de muncă, cu amendamente, propunem plenului Camerei adoptarea proiectului de lege.

Propunem un minut pentru dezbateri generale, două minute pentru dezbaterea pe articole.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.