Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Domnul Iancu Iulian:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond cu proiectul de lege menţionat.

Senatul a aprobat proiectul de lege.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil acest proiect, proiect care în fapt introduce excepţii de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru societăţile comerciale, persoane juridice române, care prestează servicii de transport public de călători în trafic intern şi internaţional pentru motivele menţionate anterior de către reprezentantul Ministerului Transporturilor.

Membrii comisiei, în urma dezbaterilor, propun plenului printr-un vot în unanimitate adoptarea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.