Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbatere şi avizare în fond cu această propunere legislativă.

Vorbim despre o propunere legislativă pentru care Guvernul şi-a exprimat nesusţinerea.

De asemenea, Senatul a respins această propunere legislativă, precum şi faptul… avem de adus în discuţie şi avizul negativ al comisiilor de specialitate, respectiv Comisia juridică, Comisia pentru buget, Comisia pentru administraţie.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului în unanimitate respingerea propunerii legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.