Iancu Iulian – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind parteneriatul public-privat

Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Domnule preşedinte,

Avem în discuţie o cerere de reexaminare.

Comisiile, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii au luat în considerare, pe de o parte, poziţia Senatului, care a respins cererea de reexaminare la solicitarea preşedintelui, a reanalizat motivele puse în discuţie de către Preşedinţie, mai ales că o parte dintre referiri sunt strict legate de normele de tehnică legislativă, respectiv se face referire la faptul că textul ar trebui să fie formulat clar, fluent, inteligibil, fără dificultăţi sintactice etc.

În consecinţă, cele două comisii propun plenului spre dezbatere şi adoptare proiectul de respingere a cererii de reexaminare a Legii privind parteneriatul public privat.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Vă rog să-mi permiteţi să aduc în discuţie o observaţie de la Departamentul Legislativ.

La cererea de reexaminare la Curtea de Conturi a fost scăpat din vedere că era trecut în buget anul 2013 şi deja vorbim de anul 2014.

Solicităm această modificare, în loc de 2013, la art.55 alin.(7) să fie în loc de anul 2013, anul 2014.

Media
No rating yet

Comments are closed.