Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem o propunere legislativă care se adresează introducerii unei excepţii în domeniul producţiei de autovehicule rutiere în România, respectiv reducerii cuantumului taxei de înmatriculare auto la nivelul a 25% din valoarea ei. Această excepţie nu a fost susţinută de către Guvern. Senatul a respins propunerea. Consiliul Legislativ a […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată

Domnul Iulian Iancu: Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, O propunere legislativă avem în discuţie care se adresează în fond spaţiilor comerciale şi încearcă să introducă depozitare separată de produse, introducerea obligaţiei unui orar de funcţionare stabilit de administraţii publice locale, precum şi introducerea obţinerii unor noi autorizaţii în prealabil de la autorităţile administraţiei locale. În consecinţă, […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj

Domnul Iulian Iancu: Mulţumesc foarte mult. Într-adevăr, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate în fond spre dezbatere cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să menţionez totodată că atât Consiliul Legislativ, Senatul şi comisiile de specialitate au dat aviz favorabil în vederea adoptării proiectului de […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, mulţumesc. Stimaţi colegi, Avem într-adevăr în dezbatere un act normativ extrem de important care se adresează unei categorii din zona economică aflată într-un lung proces de austeritate de-a lungul celor 24 de ani. Să sperăm că prin actul normativ propus plenului astăzi vom putea repara o greşeală istorică. Ca atare, […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat, proiect de lege care a intrat în dezbaterea comisiei după ce, în dezbaterea Camerelor, a fost analizată Ordonanţa nr.77, ordonanţă care reglementa […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 51 de deputaţi, intitulată: „Sectorul energetic, ruinat de mafia PSD-istă”

Domnul Iulian Iancu: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Ascultându-i pe antevorbitori, eu îmi propusesem să vă mulţumesc că aţi adus în discuţie tema care este considerată cea mai importantă temă de către Consiliul European, considerată strategică, o temă care vizează trei mari provocări: securitatea, schimbările climatice şi inegalitatea socială. Ascultându-vă, însă, îmi dau seama că […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege la care s-a făcut referire a fost înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii. În dezbaterea pe fond Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, Consiliul Legislativ a avizat acest proiect de lege, proiect care pentru prima dată […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Mulţumesc foarte mult, stimate coleg. Aceasta este denumirea corectă. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul… ………………………………………… Domnul Iulian Iancu: SIE, SRI, le ştiţi… …a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui Acord semnat într-o localitate foarte cunoscută dumneavoastră, respectiv Tegucigalpa, în […]

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. Media No rating yet You should {login_link=

Citește mai mult
Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007

Domnul Iulian Iancu: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. Proiectul are avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi se adresează modificării Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, care a fost semnat la Bruxelles la […]

Citește mai mult