Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. Proiectul are avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi se adresează modificării Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, care a fost semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului în forma prezentată de Guvern.

Media
No rating yet

Comments are closed.