Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Media
No rating yet

Comments are closed.