Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat, proiect de lege care a intrat în dezbaterea comisiei după ce, în dezbaterea Camerelor, a fost analizată Ordonanţa nr.77, ordonanţă care reglementa exact acest domeniu.

În consecinţă, proiectul se adresa adoptării unor măsuri care să permită accelerarea procedurilor de achiziţie, concretizate în introducerea de termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziţie, care ar fi depins exclusiv de voinţa şi acţiunea autorităţii contractante, în vederea creşterii eficienţei activităţii sectorului public.

Întrucât Ordonanţa nr.77 rezolva deja acest caz, în urma dezbaterii, membrii celor două comisii propun plenului, cu unanimitate de voturi, respingerea acestui proiect.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Aş vrea să aduc o lămurire, pentru că s-a făcut referire la dezbaterile din cadrul comisiei. Şi aş vrea să încep printr-o observaţie făcută colegului nostru şi aş vrea să-i spun că cel care atacă cel mai mult cucereşte cel mai puţin. Dar îi mulţumesc pentru intervenţie, pentru că se spune că orice vale dă valoare unui deal.

Domnia Sa ne spune aici: Guvernul a făcut o foarte mare greşeală pentru că a emis o ordonanţă şi imediat o corectează cu altă ordonanţă.

Vorbim despre achiziţii publice, într-un proces în care cu disperare cu toţii încercăm să atragem fonduri europene pentru proiecte, unele dintre ele strategice, aşa cum sunt în domeniul transporturilor.

Guvernul, la acel moment, a încercat prin excepţie să acorde un ritm accelerat proiectelor din cadrul Ministerului Transporturilor. Ulterior, Ordonanţa nr.77 acordă acest ritm accelerat mai multor domenii. Cu alte cuvinte, a reglementat mai multe domenii şi nu a creat un statut excepţional doar transporturilor. Şi atunci a considerat că este bine să menţină ordonanţa care se adresează tuturor domeniilor cu regim accelerat şi a solicitat retragerea aceleia care se adresa unui singur domeniu.

Acest lucru a fost pus în discuţie în cadrul comisiei. La vremea respectivă s-a înţeles. Votul a fost în unanimitate. Cred că facem o discuţie de dragul discuţiei. E ca şi cum cel care nu s-a vindecat pe sine însuşi încearcă să-i vindece pe alţii şi suntem în situaţia orbului care îl duce pe mână pe altul direct în groapă.

Haideţi să încercăm să fim pozitivi şi să depăşim acest tip de dezbatere steril şi să intrăm pe ceea ce discutam încă de ieri. Haideţi să fim eficienţi.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.