Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Mulţumesc foarte mult, stimate coleg. Aceasta este denumirea corectă.

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

SIE, SRI, le ştiţi…

…a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui Acord semnat într-o localitate foarte cunoscută dumneavoastră, respectiv Tegucigalpa, în Honduras, proiect care îşi propune să dezvolte cooperarea şi zona de liber schimb între Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului în unanimitate adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Media
No rating yet

Comments are closed.