Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc foarte mult.

Într-adevăr, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate în fond spre dezbatere cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să menţionez totodată că atât Consiliul Legislativ, Senatul şi comisiile de specialitate au dat aviz favorabil în vederea adoptării proiectului de lege, proiect de lege care, aşa cum s-a menţionat, transmite, asigură cadrul de reglementare în vederea transmiterii unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului în domeniul public al municipiului Dej şi administrarea Consiliului local al acestui municipiu.

În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât să propună plenului cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.