Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte, mulţumesc.

Stimaţi colegi,

Avem într-adevăr în dezbatere un act normativ extrem de important care se adresează unei categorii din zona economică aflată într-un lung proces de austeritate de-a lungul celor 24 de ani.

Să sperăm că prin actul normativ propus plenului astăzi vom putea repara o greşeală istorică.

Ca atare, stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu actul normativ menţionat. Aş vrea să vă spun că atât Consiliul Legislativ, Senatul, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru buget, cu toţii au avizat favorabil proiectul de lege, proiect de lege care se adresează, aşa cum s-a prezentat aici prin intervenţia domnului ministru, îmbunătăţirii mediului de afaceri, prin actualizarea legislaţiei naţionale şi transpunerea unor acte normative europene în domeniu, respectiv Small Business Act for Europe şi Strategia Europa 2020.

Prin aceste modificări se introduc în corpul legii principii care, statuate prin actele europene, conduc la dezvoltarea IMM-urilor, dezvoltarea activităţii acestora. De asemenea, reglementează atribuţiile Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM-urilor.

De asemenea, în atribuţiile Guvernului şi ale altor autorităţi publice intră acţiuni comune pentru dezvoltarea sistemului educaţional privind dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi se fac precizări privind programele destinate finanţării IMM-urilor, precum şi unele completări privind implementarea acestora.

În consecinţă, în urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr.1, şi amendamentele respinse, prevăzute în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Şi, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, aş vrea să propun şi timpii: două minute pentru dezbateri generale, un minut, pe articole. Mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi, mulţumesc pentru intervenţii. Apreciez punctele de vedere prezentate, mai ales ultimul punct de vedere. Sunt uşor surprins de faptul că atunci când avem, într-adevăr, în dezbatere acte normative extrem de importante, nu ratăm momentul să le transformăm într-un prilej de a valorifica acea dezbatere într-un simplu atac politic, dar fără substanţă. S-a spus la acest microfon că acest act normativ nu are prevederi concrete, nu face referiri punctuale, nu cuantifică modalitatea în care trebuie ajutate întreprinderile mici şi mijlocii. Absolut firesc! Absolut firesc, pentru că în faţă, stimaţi colegi, aveţi un ghid. Prin acest act normativ vi se spune cum să faceţi actele normative pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Aveţi aici o dezbatere care vă invită la studii de impact, adică vi se spune explicit şi daţi-mi voie să citez, este cât se poate de clar, este un act normativ care transpune principii europene care se adresează modalităţii în care noi, de aici încolo, suntem obligaţi să le preluăm… pe care trebuie să le preluăm, să le avem în vedere când realizăm acte normative care se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii. Şi ni se spune aici: “Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1) se face prin aplicarea testului IMM. Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ înainte de demararea procesului…”, adică ce poate fi mai explicit de atât, dacă vrem să citim corect un act normativ?

Dar vreau să am şi un element totuşi nou, adică este ceva care vine ca o noutate absolută şi cred că ar trebui să fim cu toţii bucuroşi. Dacă vă uitaţi la pagina 11 o să vedeţi că există o prevedere chiar clară, explicită, privind susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, în care se spune că acestea beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare, de garanţia de bună execuţie, cerută în achiziţiile de produse şi lucrări şi servicii. Şi o să vedeţi, în intervenţiile colegilor noştri, la amendamente, că au fost, de asemenea, amendamente foarte înţelepte propuse de colegii noştri parlamentari care sper să fie, de asemenea, preluate de dumneavoastră. Adică, avem în faţă un ghid, de la acest ghid ştim cum trebuie să intervenim în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Da, două aspecte. Susţinem observaţiile făcute de colegul nostru. Într-adevăr, alineatele 8 şi 9 puse în discuţie erau la amendamente respinse, din păcate ele au rămas admise.

Şi mai avem o intervenţie la art. 2, un amendament respins pe care îl susţine o colegă de-a noastră. Iar la referirile făcute de domnul Márton, din păcate nu este adevărat, tehnica legislativă permite paranteze. Dacă am pune virgulă am schimba sensul. De aceea, legiuitorul a şi permis să introducem în paranteze pentru detalii, amănunte.

Vă mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi, susţinem acest amendament, pentru că el de fapt se adresează acelor organisme neguvernamentale care desfăşoară activităţi economice şi în special activităţile economice în special în zona incluziunii sociale şi e firesc să beneficieze de acelaşi cadru legislativ.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.