Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Proiectul de lege la care s-a făcut referire a fost înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii.

În dezbaterea pe fond Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Consiliul Legislativ a avizat acest proiect de lege, proiect care pentru prima dată încearcă să reglementeze şi să stopeze o situaţie extrem de gravă în ceea ce priveşte achiziţionarea de către persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase, într-o paletă foarte largă de activităţi, începând de la activitatea feroviară, precum şi activitatea rutieră, aeriană, maritimă, fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric etc.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor a hotărât să propună plenului, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Cred că este un model de proiect de iniţiativă legislativă, mă număr printre semnatari, dar nu sunt singurul, adică cred că sunt iniţiator…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Aţi dedus dumneavoastră, eu am încercat doar să subliniez cât de important este acest proiect de lege…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc. Vă rog mereu să aveţi această atitudine…

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Nu mă ajută, dar… înţeleg! Sunt iniţiatori de la toate grupurile politice.

Dacă aţi observat, din datele prezentate pentru activitatea anului trecut, această infracţiune a ajuns la nivel de fenomen, adică sunt înregistrate fraude la nivelul a 134 de milioane de euro, sunt peste 90.000 de persoane depistate ca fiind parte a acestei infracţiuni. Nenorocirea este că avem printre ei foarte mulţi tineri, iar domeniul de acţiune este de la linia ferată, cu toate elementele de infrastructură, punând în pericol şi generând accidente feroviare, până la liniile de transport de energie electrică, adică exact zona de infrastructură, de siguranţă a României. Şi cred că vă aduceţi aminte cazul celebru de acum câteva săptămâni, când un grup de persoane, izolate undeva în acel viscol, au fost identificate, precizând numărul stâlpului de transport energie electrică lângă care se aflau. Se aflau acolo tocmai pentru că ei de fapt furau ancorele şi elementele de infrastructură, de rezistenţă a stâlpilor, care au şi căzut imediat după. Patru stâlpi au căzut după acea acţiune.

Vă daţi seama că implicaţiile acum se duc nu numai la nivel de pagube, de prejudicii, dar se duc direct în siguranţa infrastructurii la nivel naţional.

De aceea, consider că este un act normativ extrem de important şi propun plenului aprobarea lui.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.