Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem în discuţie o propunere legislativă care se adresează modificării Legii achiziţiilor publice.

Aş vrea să vă informez că atât Senatul, Consiliul Legislativ, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, cât şi Guvernul nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative, iniţiativă care încearcă să impună un termen fix pentru stabilirea intervalului maxim de extindere a evaluării ofertelor, ce nu poate depăşi 25 de zile de la înştiinţarea operatorului economic.

La dezbaterile propunerilor au fost invitaţi reprezentanţii tuturor instituţiilor, cât şi ai mediului privat.

În urma examinării iniţiativei legislative, membrii comisiei propun plenului în unanimitate respingerea propunerii legislative.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.