Smarandache Miron Alexandru – Românii sunt încurajaţi de stat să dezvolte noi afaceri

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Românii sunt încurajaţi de stat să dezvolte noi afaceri”

Parlamentul României dezbate în această perioadă un proiect de lege privind modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Acest act normativ este deosebit de important pentru români, deoarece Executivul a decis eliminarea condiţiei limitării de vârstă a potenţialilor beneficiari, până acum de 35 de ani, în vederea stimulării oricăror oameni cu iniţiativă de a-şi dezvolta afaceri personale. Astfel, prevederea iniţială de “întreprinzători tineri” a fost înlocuită cu sintagma “întreprinzători debutanţi în afaceri”, fiind eliminată îngrădirea pe criterii de vârstă a celor care doresc să îşi pună în aplicare proiectele de afaceri.

Conform actului normativ iniţial, tinerii cu vârsta de până la 35 de ani care înfiinţau microîntreprinderi puteau beneficia de o serie de facilităţi fiscale oferite de stat pe o perioadă de trei ani. Scoaterea din noul text legislativ a limitării de vârstă s-a decis în mod corect, având în vedere necesitatea aplicării acestei legi şi în următorii ani. Guvernul a luat această decizie din cauza efectelor negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori economici activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru întreprinzătorii debutanţi. În acest fel, va fi permis accesul la facilităţile acordate pentru toţi românii aflaţi la prima afacere.

Modificarea este perfect justificată în contextul actual, când se înregistrează o serie de eşecuri ale pieţei, îndeosebi ale celei financiare, iar statul este tot mai solicitat să intervină în economia reală, de o manieră energică şi decisivă, în vederea impulsionării activităţii economice. Sprijinul statului este aşteptat, mai ales în ceea ce priveşte susţinerea şi promovarea spiritului antreprenorial, precum şi a liberei iniţiative manifestată mai ales în zona valorificării comerciale a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare. Statul este, de asemenea, chemat să ia măsuri de natură să amelioreze mediul de afaceri existent. Printre măsurile vizate se înscriu şi cele privitoare la afacerile nou apărute, destinate satisfacerii cererii identificate la nivel de nişă de piaţă. Tocmai în acest sector este de aşteptat să se manifeste spiritul întreprinzător, de afaceri, al cât mai multor români aflaţi la prima iniţiativă de afaceri. Analizând informaţiile statistice, s-a observat că tot mai multe persoane trecute de 45 ani întâmpină serioase probleme în a-şi găsi un loc de muncă, în condiţiile în care această categorie de persoane ar putea beneficia, pentru debutul lor în afaceri, de un program stimulativ.

Îmi exprim încrederea că parlamentarii din toate formaţiunile politice vor aprecia şi vota acest proiect de lege, deoarece efectele pozitive pentru dezvoltarea economiei sunt incontestabile. Posibilitatea unor avantaje fiscale acordate unei largi categorii a populaţiei, indiferent de vârstă, va creşte numărul IMM-urilor nou înfiinţate, fapt ce va produce crearea de noi locuri de muncă, precum şi creşterea încasărilor bugetare, dar va duce şi la scăderea numărului de persoane fără ocupaţie şi a beneficiarilor de ajutoare sociale.

Media
No rating yet

Comments are closed.