Nistor Vasile – Acordarea burselor sociale, un proces care are nevoie de îmbunătăţiri

Domnul Vasile Nistor:

Stimaţi colegi,

Trecem la ultimul punct din ordinea de zi, declaraţii politice.

Sper că colegii senatori nu o să se supere pe mine, de obicei dau cuvântul doamnelor.

O invit la microfon pe doamna senator Firea Gabriela.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, doamna senator.

O invit la microfon pe doamna senator Doina Silistru.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, doamna senator.

O invit la microfon pe doamna senator Doina Federovici.

Vă rog, doamna senator.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, doamna senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Isăilă Marius.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Invit la microfon pe domnul senator Burlea Marin.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Cristian Daniel Florian.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Bumbu Octavian.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Valeriu Todiraşcu.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Darius Vâlcov.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Valer Marian.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Aţi vorbit pentru toţi independenţii pe o lună de zile, dar nu-i nicio problemă. Oricând, cu multă plăcere.

Îl invit la microfon pe domnul senator Florian Bodog.

Domnul Vasile Nistor:

Mulţumesc, domnule senator.

Îl invit la microfon pe domnul senator Octavian Motoc.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Vasile Nistor:

Vă mulţumesc, domnule senator.

Având în vedere că preşedintele de şedinţă, domnul Chelaru, a propus membrilor Biroului permanent care erau prezenţi în sală, cât şi plenului, s-au depus următoarele declaraţii politice de către domnii senatori:

– Grupul parlamentar al PSD: Saghian Gheorghe, Butunoi Ionel, Vochiţoiu Haralambie, Rotaru Ion, Lazăr Sorin-Constantin, Constantinescu Florin, Mohanu Nicolae, Frătean Petru, Butnaru Florinel;

– Grupul parlamentar al PNL: Păran Dorin, Nasta Nicolae, Tătaru Nelu, Grapă Sebastian;

– Grupul parlamentar al PDL: Oprea Dumitru, Paşcan Marius, Ghilea Găvrilă;

– Grupul parlamentar al UDMR: Biró Rozalia;

– Grupul parlamentar al PC: Nistor Vasile.

Închei ultimul punct din ordinea de zi, declaraţii politice.

O zi bună!

Declaraţii politice consemnate conform materialelor depuse în scris de către senatori:

Domnul Vasile Nistor:

Declaraţia politică este intitulată „Acordarea burselor sociale, un proces care are nevoie de îmbunătăţiri”. Stimaţi colegi senatori, În declaraţia mea politică de astăzi doresc să atrag atenţia asupra unor disfuncţionalităţi existente în ceea ce priveşte bursele sociale. Acordarea acestor burse reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. Astfel, deşi condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru obţinerea burselor sociale sunt destul de drastice, există încă numeroşi elevi potenţiali beneficiari ai respectivului ajutor oferit de stat care nu reuşesc să intre efectiv în posesia acestuia. Această situaţie survine din cauza absenţei unui act normativ coerent şi unitar, dar şi îndeosebi a nealocării sumelor necesare pentru ca toţi elevii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege să primească bursele sociale. Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi complementar din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Din păcate, criteriile de acordare a burselor sociale, aşa cum am mai spus, sunt destul de restrictive şi aş aminti pe scurt doar câteva dintre ele: „- să fie orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diferite afecţiuni; – să fie elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; – să fie elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40 000 mp, în zonele montane.” Consider că nu este normal, moral şi corect ca unii dintre elevii care demonstrează necesitatea primirii acestui ajutor oferit de stat şi totodată îndeplinesc condiţiile stabilite să nu beneficieze de aceşti bani, deoarece nu există un buget acoperitor pentru toţi copiii. În consecinţă, consider că Ministerul Educaţiei trebuie să demareze de urgenţă un proces de verificare a acordării burselor sociale, pentru a se stabili respectarea criteriilor de acordare a acestora. De asemenea, sunt de părere că ministerul de resort trebuie să identifice cele mai bune soluţii pentru ca toţi elevii care se încadrează în condiţiile de acordare a burselor sociale să primească efectiv aceste burse, pentru a fi evitate situaţiile de discriminare dintre elevi.

Media
No rating yet

Comments are closed.