Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Această propunere a fost făcută înainte de dezbaterea finală a Ordonanţei privind Legea pentru promovarea surselor regenerabile de energie.

În consecinţă, Senatul a respins. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică au dat aviz negativ. De asemenea, Guvernul a respins această propunere. Iar, în urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii comisiilor propun respingerea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.