Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Bacău de vineri, 8 iulie: proiectele de la Culte  şi solicitarea Sport Club Bacău, respinse de la finanțarea nerambursabilă prin Legea 350/2005

consiliul-local-bacau87Vineri, 8 iulie, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local Bacău. Cu numai 5 puncte pe ordinea de zi, întrunirea a durat aproximativ 4 ore. Din cei 23 de consilieri, 3 au absentat: Elena Cosma (PSRO), Doina Lazăr (PNL) şi Daniel Miclăuş (PNL). Proiectul „cap de afiş” al şedinţei a fost cel referitor la aprobarea listei finale a proiectelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 aferente anului 2016. După o procedură de vot laborioasă, noii consilieri locali au decis: toate cele 23 de proiecte propuse spre finanţare ale domeniului Culte şi cel al Asociaţiei Sport Club Bacău nu vor primi finanţare de la bugetul local. O soluţie propusă pentru a continua activitatea clubului de fotbal a fost aceea ca municipiul Bacău să preia Sport Club Bacău; rămâne de văzut daca va fi şi pusă în practică. Informarea despre Theaterstock a fost de fapt o bătălie a cifrelor: pe de o parte cele din informarea prezentată de primarul municipiului, Cosmin Necula, şi cele specificate într-o adresă trimisă de fostul manager al Teatrului Bacovia, Anca Sigartău, de cealaltă parte.

Proiecte precum „Tencuieli exterioare”, „Confecționare bănci stejar”, „Instalație încălzire” sau „Continuare construcție anexă lăcaș de cult” vor trebui să găsească fonduri din alte surse pentru a putea fi realizate

Fapt neobişnuit pentru administraţia băcăuană din ultimii ani: consilierii au analizat atent toate proiectele propuse spre a primi finanţare ajungând la concluzia înaintată în nenumărate rânduri de noi: unele asociaţii au solicitat fonduri pentru activităţi care nu sunt eligibile prin Legea 350/2005. Aşadar, proiectele care vizează construcțiile de garduri, introducerea canalizării, a instalațiilor de încălzire sau achizițiile de mobilă pentru dotarea bisericilor nu vor mai primi bani publici. Mai multe detalii despre acest aspect, aici.

13580555_814551948678943_1427843348485958888_oConsilierii locali au sesizat o serie de nereguli ale modului în care a fost întocmită întreaga procedură pe 350. Gabriel Stan (PSD) a observat mai multe probleme „de fond”: nepreocuparea finanţatorului pentru mediatizarea acestei linii de finanţare şi existenţa unui dezechilibru între sumele alocate pe domenii. Aceleaşi aspecte au fost sesizate şi de consilerul independent, Cristian Ghingheş, care a sugerat organizarea unei strategii de promovare pentru această linie de finanţare. Fără îndoială, aspectele discutate ar fi extrem de utile dacă vor fi puse în practică, acest lucru rămânând de urmărit pe viitor.

Acordarea avizelor a fost începută cu cel al secretarului municipiului, Ovidiu Popovici, care la ultimele şedinţe ale fostei administraţii a refuzat să acorde aviz favorabil pe motiv că în proiectul de hotărâre au fost precizate numai sumele alocate, fără bugetul total al proiectului și fără dovada posibilității cofinanțării de către solicitant a diferenței care nu s-a acordat. Ce a declarat acesta la ultima şedinţă, aici. De data aceasta, avizul a fost favorabil, întrucât precizarea cu privire la responsabilitatea prezentării cofinanţării a fost inclusă în noul proiect de hotărâre, la articolul 2: „fiecare beneficiar care va primi finanţare să prezinte la data semnării contractului de finanţare dovada cofinanţării”. Curios cum o lacună care a ţinut un proiect de hotărâre pe loc în nu mai puţin de 3 şedinţe ale forului a putut fi rezolvată printr-o simplă precizare.

Ulterior, preşedinţii comisiilor de specialitate au acordat avizele. Aleşii noştri au şi explicat cine şi cum a votat, realizând un sumar al întrunirilor comisiilor care au avut loc cu o zi înainte de şedinţă. Avizul celor 5 comisii de specialitate a arătat în felul următor:

Nr. crt. Comisia de specialitate Avizul acordat Observaţii
1. Activități economico-financiare, buget, investiții Favorabil/ nefavorabil. Au primit aviz nefavorabil toate cele 23 de proiecte de la domeniul Culte cu 4 voturi „împotrivă” (Codrin Costan, Doina Dragomir şi Cristina Breahnă, toţi membri PSD, Corneliu Jitariu PSRO) şi unul „pentru” (Ilie Bîrzu PNL) şi proiectul „Sport Club Bacău – Fotbal pentru Bacău” al Asociaţiei SCB cu 3 voturi „împotrivă” (Codrin Costan, Doina Dragomir şi Cristina Breahnă, toţi membri PSD), unul „pentru” (Ilie Bîzu PNL) şi o abţinere (Corneliu Jitariu PSRO).

Restul proiectelor au primit aviz favorabil.

2. Amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie Favorabil/ nefavorabil. Au primit aviz nefavorabil toate cele 23 de proiecte de la domeniul Culte, proiectul „Sport Club Bacău – Fotbal pentru Bacău” al Asociaţiei SCB şi „Promovarea limbajului coregrafic în spaţiul cultural băcăuan” al Asociaţiei Reverence, întrucât „acel eveniment a avut deja loc şi nu îşi mai are rostul finanţarea”.

Restul proiectelor au primit aviz favorabil.

3. Comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică Favorabil
4. Activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport Favorabil Toate proiectele să respecte integral prevederile Legii 350/2005, iar activităţile desfăşurate să fie atent monitorizate.
5. Activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești Nedecis Dintre cei 3 membri, 2 au fost prezenţi: Dragoş Ştefan (ALDE) a acordat aviz favorabil, iar independentul Cristian Ghingheş nefavorabil.

Votul consilierilor a fost hotărâtor: toate cele 23 de proiecte de la domeniul culte şi „Sport Club Bacău – Fotbal pentru Bacău” al Asociaţiei SCB nu au primit finanţare cu 15 voturi „împotrivă”, două „pentru” şi 4 abţineri, toate celelalte proiecte primind sumele solicitate. Consilerul Mircea Fechet a anunţat că intenţia PNL-ului a fost să voteze „pentru” la toate proiectele însă, neacordând atenţie instrucţiunilor de completare a buletinelor de vot, au ajuns în situaţia de a-şi anula votul. Au completat cu o linie şi nu cu un X, aşa cum scria pe buletinele de vot. Singurul proiect care a trecut cu niciun vot împotrivă a fost cel al Oanei Adam – Ansamblul folcloric micii dansatori.

Să fie oare preluarea echipei de fotbal din Liga a II-a de către municipiul Bacău soluţia pentru asigurarea succesului?

Cu toate că până la urmă proiectul Asociaţiei Sport Club Muncipal în valoare de 2 milioane de lei nu a fost aprobat, consilierii au discutat minute bune pe marginea acestui aspect. A luat cuvântul unul dintre cei 5 membri ai Asociaţiei SCM, Remus Pozînărea, care a dat citire unei adrese prin care administraţia clubului solicită cedarea întregii asociaţii către Primăria Bacău, acest lucru fiind, în opinia conducerii clubului, „cea mai bună metodă de continuitate şi de menţinere a fotbalului băcăuan”. Totodată, acesta a încercat să convingă Consiliul Local să acorde finanţarea, specificând că cei 27 de jucători care nu şi-au mai primit salariile din decembrie şi care „au avut un parcurs constant, chiar plăcut, nu merită să rămână neplătiţi”.

Cu privire la acest aspect, primarul Cosmin Necula a ţinut să aducă o serie de precizări:

13582130_814551835345621_8397003069880777537_oVreau să fac o serie de menţiuni în calitate de simplu cetăţean al Bacăului, care am citit în ultimii trei ani de zile extrem de bine Rapoartele Curţii de Conturi, extrem de bine şi nu sunt nişte poveşti acolo, nu sunt doar nişte chestiuni trecătoare şi nu sunt doar nişte vagi suspiciuni, 1. 2. Rapoartele Curţii de Conturi au fost contestate, dar nu sunt suspendate de executare, ele fiind în continuare în stare de judecată. 3. Curtea de Conturi indică foarte clar aceste asociaţii, plata către o entitate a Municipiului Bacău, a Sport Club S.A. Bacău, S.C.M. S.A. Bacău a unor sume de bani care au el puţin o suspiciune de nelegalitate, să zic, sau de incorectitudine. 4. Sunt obligat să vă informez, în calitate de primar al municipiului Bacău că, cu privire la această ramură, există deschis un dosar de cercetare penală, în baza articolului 307 Cod penal privind deturnare de fonduri.

(…) Dumneavoastră aţi trimis o adresă către Primăria Municipiului Bacău, în vederea cedării asociaţiei sau găsirii unei formule şi este un gest lăudabil. Este, cred, o stare de normalitate. Dar echipa nu va aparţine niciodată a Primăriei Municipiului Bacău, pentru că nu există, există doar Instituţia Primarului, Instituţia Consiliului Local şi Instituţia Municipiului Bacău. Această echipă trebuie să aparţină Municipiului Bacău şi îmi doresc din tot sufletul.

Cei care veţi decide, veţi fi dumneavoastră, consilierii locali, dar pentru a vă demonstra tot respectul şi tot sprijinul pentru munca sportivă pe care aţi depus-o, vreau să prezint consilierilor locali următorul aspect. Adresa am primit-o de la Asociaţia sportivă în data de 06.07.2016. Pe data de 07.07.2016, în calitate de Primar al Municipiului Bacău, am făcut următoarea adresă către Federaţia Română de Fotbal.

„În atenţia domnului Preşedinte Răzvan Burleanu

Având în vedere adresa înaintată instituţiei noastre de către Asociaţia Sport Club Bacău, club sportiv care activează în Liga a II- a de fotbal, care îşi manifestă intenţia de a ceda Municipiului Bacău asociaţia în cauză cu toate drepturile acesteia, în vederea continuării activităţii fotbalistice în urma noastră, vă rog să ne comunicaţi care sunt modalităţile legale şi acceptate de organizaţia dumneavoastră, prin care Municipiul Bacău ar putea prelua drepturile asociaţiei în vederea continuării activităţii fotbalistice desfăşurate de Asociaţia Sport Club Bacău.”

Am făcut acest demers, aştept răspunsul Federaţiei Române de Fotbal. Exact cum aţi spus şi dumneavoastră, cred că Federaţia Română de Fotbal, dat fiind şi cadrul special legislativ prin care îşi desfăşoară fotbalul activitatea, ne va prezenta şi sper eu într-un termen cât mai scurt, ca această activitate să continuie la nivelul Municipiului Bacău. Dincolo de acest aspect, este obligatoriu să găsim soluţia legală şi repet, soluţiile legale ca activităţile grupelor de copii şi juniori să continue.

Cu alte cuvinte, soluţia de care depinde activitatea SCM va veni odată cu răspunsul Federaţiei Române de Fotbal. Până ce ajunge acesta, noi putem preciza că, în opinia noastră, fotbalul de performanță ar trebui finanțat din surse ce provin din mediul privat, iar administraţia locală ar trebui maximum să asigure infrastructura pentru buna desfăşurare a acestui sport.

Theaterstock – o poveste fără de sfărşit

Cu toate că festivalul Theaterstock a avut loc acum aproape un an, încă mai este un subiect de actualitate prin prisma numeroaselor lacune pe care le-a avut în ceea ce priveşte organizarea unui eveniment de o asemenea amploare. Recent, s-a pus problema finanţării unei a doua ediţii însă primarul a refuzat acest lucru, justificându-şi poziţia prin invocarea lipsei de fonduri. Cu privire la organizarea primei ediţii a festivalului, acesta a precizat că „teatrul a încălcat prevederile legale în vigoare în materia finanţelor publice, angajând cheltuieli fără acoperire bugetară”. Informarea poate fi consultată în întregime aici.

13603461_814551838678954_1849774943720326089_oÎntrucât în opinia dumneaei informaţiile prezentate îi pot aduce grave prejudicii, Anca Sigartău a trimis primăriei o adresă în care explică în detaliu toate aspectele ce au ţinut de realizarea festivalului. Mai mult, aceasta precizează că „toate cheltuielile angajate au fost făcute în limita bugetului total al bugetului estimat şi aprobat”. Întreaga scrisoare a fostului manager al Teatrului Bacovia poate fi consultată începând cu pagina 38 a procesului verbal al şedinţei de vineri, 8 iulie.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.