Ședință extraordinară la Consiliul Local Bacău, pe 13 iulie

sedinta-13-iulieLa doar cinci zile de la ultima ședință, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a convocat consilierii locali la o nouă întâlnire extraordinară pentru a supune dezbaterii publice alte trei proiecte de hotărâre. Ședinţă va avea loc miercuri, 13 iulie 2016, de la ora 12:00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Dispoziția de convocare a fost afișată pe site-ul primăriei, alături de descrierea celor trei puncte aflate pe ordinea de zi. Primul proiect prevede distribuirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău. Cel de-al doilea face referire la turneul de baschet “Bacău Streetball Challenge”, eveniment anual organizat de Asociația Surf the Earth Project (STEP Bacău), primăriei revenindu-i pentru organizare o contribuție de 13965 lei (30% din cheltuielile organziatorice), în timp ce al treilea proiect prevede încheierea unui parteneriat cu Biserica Penticostală în vederea punerii la distribuție în mod gratuit a sălii Teatrului de Vară “Radu Beligan” pentru organizarea unui concert de muzică creștină.

Programul ședințelor de specialitate:

Nr.

crt

COMISIA DE SPECIALITATE DATA DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢEI DE COMISIE LOCUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢEI DE COMISIE
1. Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activităţi economico – financiare, buget şi investiţii. 11.07.2016 ORA 15,00 BIROU NR.41
2. Comisia de specialitate nr.2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecţia mediului şi ecologie 12.07.2016 ORA 14,00 BIROU NR.41
3. Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică 12.07.2016 ORA 10,00 BIROU NR.41
4. Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii şi sport 12.07.2016 ORA 11,30 BIROU NR.41
5. Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 12.07.2016 ORA 13,00 BIROU NR.41
   Ordinea de zi a ședinței din 13 iulie 2016
  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017.

  Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Earth Project (S.T.E.P.), Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport şi Federaţia Română de Baschet la organizarea proiectului „Bacău Streetball Challenge” ce se va desfăşura îh perioada 16 – 17 iulie 2016.

  Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău şi a Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de parteneri, alături de Biserica Creştină Penticostală ’’Maranata”, în vederea organizării unui concert de muzică creştină, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău.

  Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  Media
  No rating yet

  Comments are closed.