Noua componență a comisiilor de specialitate din Consiliul Local Bacău

consiliul-local-bacau-2016Pe pagina de internet a Primăriei Bacău a fost publicată noua componență a celor cinci comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local. Comisiile se întrunesc înaintea fiecărei ședințe ordinare sau extraordinare pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate, însă din practica mandatului recent încheiat putem spune că, de cele mai multe ori, consilierii doar bifează prezența. Acestea se desfășoară fie înainte cu doar câteva minute de ședințele de consiliu (când consilierii doar semnează condica de prezență), fie la sediul primăriei, cu una-două zile înainte. La solicitările noastre, programul ședințelor comisiilor a fost făcut public, însă, de multe ori, activitatea din interiorul acestora este imposibil de descifrat (vezi cazul CJ Bacău).

 

Componența Comisiilor de Specialitate din Consiliul Local Bacău în mandatul 2016 -2020

I. Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții

 • PSD – COSTAN CODRIN – VASILE – preşedinte
 • PSD – DRAGOMIR DOINA – secretar
 • PSD – BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA – membru
 • PNL – BIRZU ILIE – membru
 • PSRO – JITARIU CORNELIU DAN- membru

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie.

 • PSD – PÂRÂIANU MĂDĂLIN NICOLAE – preşedinte
 • PSD – AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN – secretar
 • PSD – LUCA VASILE – membru
 • PNL – CREȚU CĂTĂLIN BOGDAN – membru
 • PSRO – MANOLACHE CRISTINEL – membru

III. Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

 • ALDE – GHERASIM CONSTANTIN – preşedinte
 • PMP – IROFTE DUMITRU – secretar
 • PMP – SCRIPĂȚ CONSTANTIN – membru
 • PNL – FECHET MIRCEA – membru
 • PSRO – BOTOI ROMICĂ – membru

IV. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport:

 • PSD – STAN GABRIEL – președinte
 • PSD – GAVRILIU ADRIAN – secretar
 • PSD – DINU IOANA RALUCA – membru
 • PNL – LAZĂR DOINA-EMANUELA – membru
 • PSRO – COSMA ELENA – membru

V. Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 • PNL – MICLĂUȘ DANIEL – preşedinte
 • INDEPENDENT – GHINGHEȘ CRISTIAN – secretar
 • ALDE – ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ – membru
Media
No rating yet

2 Response Comments

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.