După mai multe solicitări transmise încă de la începutul acestui an, soldate inițial doar cu publicarea la avizier, din această lună Primăria Bacău a publicat și pe site-ul instituţiei programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2015.

Este pentru prima dată când consemnăm o asemenea iniţiativă, așa că trebuie să apreciem demersul reprezentanților Primăriei de publicare a programului. În plus, trebuie amintit faptul că, spre deosebire de Consiliul Local, acolo unde programul și ședințele comisiilor sunt publice, la Consiliul Județean Bacău regulamentul intern de organizare interzice participarea cetățenilor, ședințele de comisii nefiind publice. Așadar, așteptăm și din partea CJ adoptarea unor măsuri de transparentizare, promise încă de la ședința din luna februarie.

Desigur că, pentru ca demersurile noastre să fie utile, este necesară participarea cetățenilor băcăuani la aceste ședințe. Iată, în continuare, programul întâlnirilor de luni, 29 iunie:

Nr.

crt.

COMISIA DE SPECIALITATE

DATA DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢEI DE COMISIE

LOCUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢEI DE COMISIE

1. Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activităţi economico – financiare, buget, investiţii. 29.06.2015 ORA 9,30

SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU, ET. IV, BIROUL 49

2. Comisia de specialitate nr.2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi agricultură 29.06.2015 ORA 10,00

SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU, PARTER, SALA DE STICLĂ

3. Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică 29.06.2015 ORA 15,30

SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU, ET. IV, BIROUL 48

4. Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor istorice , protecţia mediului şi reconstrucţie ecologică 29.06.2015 ORA 15,30

SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU, ET. IV, BIROUL 48

5. Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 29.06.2015 ORA 15,00

SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU, ET. IV, BIROUL 49

CL Bacău este structurat în 5 comisii, fiecare având următoarea componență:

I. Comisia pentru activități economico-financiare, buget, investiții

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultura

III. Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

IV. Comisia pentru activității social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică:

V. Comisia pentru activitate juridica si disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti

Media
No rating yet

1 Response Comment