Adam Isabela Elena

De profesie consilier juridic, Adam Isabela se află la al doilea mandat de Consilier Local al Municipiului Bacău, din partea Partidului Naţional Liberal. În prezent, aceasta deţine funcţia de preşedinte al Comisiei pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. În anul 2011, a fost aleasă Vicepreşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale din municipiul Bacău.

Conform site-ului Primăriei Bacău, consilierul local Adam Isabela Elena nu a depus nici un raport de activitate pentru perioada mandatului curent.

Adam Isabela Elena face parte din Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Tipul activităţiiPerioada Iunie
2012 – Decembrie 2014
Activitatea din anul 2015
Rapoarte de activitate publicate00
Proiecte de hotărâre iniţiate21 (0,3%)
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor010
Număr ședințe în care a luat cuvântul05
Prezenţă63 ședințe (98%)27 şedinţe (87%)