Stoican Iulian

De profesie inginer mecanic, a candidat la funcţia de consilier local al Municipiului Bacău la alegerile locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Din iulie 2014 până în septembrie 2015 a deţinut funcţia de Viceprimar Interimar al Muncipiului Bacau.

Stoican Iulian face parte din Comisia pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică.

Consilierul local nu a depus nici un raport de activitate, conform site-ului Primăriei Bacău.

Tipul activităţiiPerioada Iunie
2012 – Decembrie 2014
Activitatea din anul 2015
Rapoarte de activitate publicate00
Proiecte de hotărâre iniţiate111 (4%)
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor-75
Număr ședințe în care a luat cuvântul-15
Prezenţă61 ședințe (95%)31 şedinţe (100 %)