Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară în data de 30 iunie 2015, ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modem, în vederea organizării “Campionatului Naţional de Sărituri Juniori C şi D” ce se va desfăşura la Bacău în perioada 17-19 iulie 2015.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind menţinerea unor taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor, precum şi pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea compartimentului servicii sociale integrate comunitare în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău pe perioada implementării proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în judeţul Bacău” derulat în parteneriat cu Unicef România şi aprobarea în acest sens a Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului Municipal „Bacovia”.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind probarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului Municipal „Bacovia”.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 13/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţtonare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/ 2015 pnn care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr 291/ 2013

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de horărâre privind aprobarea majoraţii capitalului social la S C „ Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A.

Iniţiator-DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de horărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thennoenetgy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre privind afilierea Direcţiei Pieţelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău la Asociaţia “Administratorilor de Pieţe din România”.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 13/27.01.2014 prin care au fost aprobate actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator-DL. RADU ABABEI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.109/05.06.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cimitirului “Sărata Q”.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare

Iniţiator-DI. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre pnvind emiterea avizului prealabil pentru montarea instalaţiei de aer condiţionat la cabinetul medical situat în imobilul din str. Bicaz, nr.7-9, ocupat de C.M.L Cuciureanu Ionuţ Ciprian în baza Contractului de Concesionare nr 68536 din 05.04.2011.

Iniţiator-DI. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Mioriţei, str. Andrei Mureşanu, str. Iosif Cocea, B-dul Unirii, Calea Bârladului, Calea Romanului, str. Prelungirea Bradului.

Iniţiator-DI. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu „destinaţia de uscător” de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale dm municipiul Bacău.

Iniţiator-DL VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator  -DL. VASILE TESCARU-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

19. Proiect de hotărâre pnvind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL, PARCAJE, DRUMURI SI PLATFORME, RACORDURI LA UTILITATI, TURNURI PUBLICITARE, PANOURI DE DIRECŢIONARE SI RECLAMA CABINE POARTA ÎMPREJMUIRI, SPATE VERZI, AMENAJARE ACCESE SI ORGANIZARE DE ŞANTIER, STR ABATORULUI, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR. S C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Iniţiator – Dl. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

20. Proiect de hotărâre privind închirierea a două spaţii aflate în incinta halei de peşte-came din Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei nr.l, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind închirierea a 16 suprafeţe de teten aflate în incinta Bazarului Milcov din Bacău. str. Milcov, nr.93-95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

22. Diverse.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.