Consiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară în data de 30 iunie 2015, ora 10.00, în sala mare a CJ Bacău. Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.05.2015;

2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al domnului GANEA LAURENŢIU;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea Comunei Buhoci în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-A.D.I.B.;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău şi aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului propriu al Judeţului Bacău, pe anul 2015 cu suma de 2.323 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Acordului de cooperare între Judeţul Bacău şi Asociaţia “Cele mai frumoase sate din România” în vederea promovării patrimoniului cultural şi turistic al satelor din Judeţul Bacău prin organizarea de evenimente şi derularea de programe/proiecte de interes comun;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare pe DJ 241C, km.1+650-4+050, Roşiori-Valea Mare, Judeţul Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare podeţ pe DJ 241D, km.2+700, la Lipova, Judeţul Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.145 din 28.09.2012, modificată şi actualizată;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014 -2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17. Informare privind proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău;

Prezintă: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18. Diverse.

Media
No rating yet

Comments are closed.