sedinta cl 21 august 3Vineri, 21 august, a avut loc şedinţa extraordinară a CL, începând cu ora 13.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii. Au fost prezenţi un număr de 20 de consilieri, Isabela Adam absentând. Cele două proiecte de pe ordinea de zi au fost aprobate, şedinţa durând aproape 40 de minute, un record pentru o întrunire extraordinară a executivului.

În timpul aprobării proceselor verbale ale şedinţelor trecute, Mihai Şuştac a luat cuvântul: Aş vrea să spun, pentru colegii mei, că dacă nu se vorbeşte la microfon, nu se consemnează nimic în procesul verbal şi ar trebui să ştie, exprimându-şi dorinţa de a vota împotrivă Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a CL din 29 iunie.

Fiind întrebat de ce, acesta a precizat că nu s-au consemnat unele voturi când ar fi fost cazul, făcând referire la votul amendamentului privind suplimentarea bugetului Festivalului Theaterstock din şedinţa ordinară din data de 29 iulie, când s-a solicitat, pentru prima oară, finanţarea evenimentului din bugetul local. Consilierul s-ar fi abţinut de la vot, lucru ce nu ar fi fost consemnat în procesul verbal. Chiar şi aşa, în cadrul şedinţei respective, bugetul festivalului nu a fost aprobat, fiind organizată o nouă şedinţă în mod special pentru acest scop.

sedinta cl 21 august 1Dragoş Ştefan a ridicat problema introducerii pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinare a punctului “Diverse”, pentru a putea fi discutate “mai pe larg”, ordinea de zi fiind mai “lejeră” decât la şedinţele ordinare, când, la finalul acestora, consilierii nu mai sunt atenţi la ceea ce au de spus colegii lor. Nu a reuşit acest lucru, Ovidiu Popovici precizând: În conformitate cu Legea nr. 215/2001 şedinţele extrordinare sunt programate şi pot să aibă ca obiect doar hotărâri sau proiecte de urgenţă. Nu putem să punem pe ordinea de zi la o şedinţă extraordinară a cărei scop este urgenţa “Diverse”. Contravine dorinţei legiuitorului.


Proiectul de hotărâre prin care s-au aprobat valorile de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public – greu de înțeles de consilierii în funţie

În expunerea de motive, Vasile Tescaru a explicat: Este vorba de o decizie a instanţei care obligă Consiliul Local, respectiv Primăria Bacău, să modifice domeniul public, respectiv să treacă imobilul, dacă nu mă înşel, bloc 7, tronson C, situat în Bacău, pe Bulevardul Unirii 32 din domeniul public în domeniul privat.

Întrucât nu au avut la mapă explicaţia integrală, iar unii consilieri nu erau pe deplin lămuriţi, Ovidiu Popovici a completat:

În anul 2003, Guvernul României trecea o parte din imobilul blocul 7 C , obiectiv de investiţii care era al Ministerul de Interne în curs de execuţie, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local.

În anul 2009, printr-o hotărâre de consiliu, s-a dispus trecerea din domeniul privat în domeniul public al respectivului imobil. Această hotărâre a fost atacată, iar instanţa a anulat această hotărâre din mai multe motive. În primul rând, principalul argument al instanţei de judecată este că s-a dat cu încălcarea chiar a hotărârii de Guvern care dispusese trecerea în domeniul privat. Cu alte cuvinte, dacă Guvernul României a hotărât să fie în domeniul privat, numai el putea să hotărască dacă se trece în public. În al doilea rând, faptul că s-a ignorant dreptul de proprietate al reclamantei, aceasta fiind proprietara atât a terenului, facem precizarea că proprietara terenului este SC Conextrust SA, cât şi a diferenţei de construcţie la data emiterii hotărârii de Guvern în 2003, când atunci era doar un schelet, cât şi a construcţiei finalizate, reţinând că contribuţia municipiului Bacău a fost 0. (…) În concluzie, instanţa de judecată a pronunţat faptul că s-a ignorant dreptul de proprietate al reclamantei, procedându-se la o expropriere forţată şi în mod abuziv. (…) Revenind la hotărârea care face obiectul prezentei şedinţe, doresc să vă informez că, în primul rând, dumneavoastră aţi luat act de ea când v-a fost comunicată. Nimeni dintre dumneavoastă nu poate să spună că nu a luat act de ea, iar hotărârea a fost făcută de către executivul Primăriei pentru a se respecta şi a duce la îndeplinire o hotărâre judecătorească. Iar radierea care se aprobă de dumneavoastră din domeniul public este o consecinţă a respectării puterii judecătoreşti.

-

sedinta cl 21 august 2Cu toate că Laurenţiu Novac nu a înţeles de ce nu s-a făcut recurs, Paul Timofte s-a simţit “în dilemă”, iar Iulian Stoican a solicitat ca acest proiect să fie repus pe ordinea de zi într-o şedinţă viitoare, proiectul a trecut, cu 18 voturi “pentru” şi 2 “abţineri” (ale consilierilor PNL Ilie Bîrzu şi Laurenţiu Novac).

Media
No rating yet

Comments are closed.