Consiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară miercuri, 26 august 2015, începând cu ora 10.00, în sala mare de şedinţe a CJ.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2015;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău” domnului academician Solomon Marcus;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă domnului Petre Vlase, maestru coregraf;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău şi al unor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Ionel Floroiu -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.195/2014 privind stabilirea taxelor şi tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre pentru completarea art.3, alin. „c” din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.10/2007 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate”;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., precum şi a Planului de administrare al Consiliului de administraţie al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind numirea Directorului general adjunct asistenţă socială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de casare a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 29.07.2015;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă-vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Informare privind imobilul „Casa Vasile Alecsandri”

Prezintă: dna. Elena Cătălina Zară -Secretarul Judeţului Bacău

16. Diverse

– Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea lucrărilor la drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015

Media
No rating yet

1 Response Comment