Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

Domnul Petru Gabriel Vlase: Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma dezbaterilor în şedinţa din 8 ianuarie 2013, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată. Media No rating yet You should {login_link=

Read More
Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012

Domnul Petru Gabriel Vlase: Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma dezbaterii în şedinţa din 8 ianuarie 2013, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată. Media No rating yet You should {login_link=

Read More
Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

Domnul Petru Gabriel Vlase: Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală Interpol prin detaşarea ofiţerilor de poliţie. […]

Read More
Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

Domnul Petru Gabriel Vlase: Domnule preşedinte, În conformitate cu prevederea art. 95 din Regulament, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat […]

Read More
Vlase Petru Gabriel – Dezbateri asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Domnul Petru Gabriel Vlase: Raport asupra cererii de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea […]

Read More
Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Domnul Petru Gabriel Vlase: Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. În conformitate cu prevederile art.9 din regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, […]

Read More
Vlase Petru Gabriel – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă

Domnul Petru Gabriel Vlase: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vlase Petru Gabriel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.10, Jur credinţă patriei mele România. Jur să respect Constituţia şi legile ţării. Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială […]

Read More