Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule preşedinte,

În conformitate cu prevederea art. 95 din Regulament, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 23 octombrie 2012.

Camera Deputaţilor, Cameră decizională.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 22. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în urma dezbaterilor, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un raport comun de adoptare a proiectului de lege. Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, în conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă, în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.