Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală Interpol prin detaşarea ofiţerilor de poliţie.

În raport de obiect şi conţinutul său, proiectul de lege face parte categoria legilor ordinare.

Media
No rating yet

Comments are closed.