Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În urma dezbaterii în şedinţa din 8 ianuarie 2013, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.

Media
No rating yet

Comments are closed.