Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor.

În conformitate cu prevederile art.9 din regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa Pl-x 1 din 1.01.2013.

Iniţiativa legislativă are ca obiect reglementarea, modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, în sensul îmbunătăţirii cadrului legal actual.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă conform Avizului nr.31/21 ianuarie 2013.

La lucrările comisiei, în şedinţa din 21 ianuarie 2013 au fost prezenţi 2 senatori şi 6 deputaţi din totalul de 8 membri ai comisiei.

În urma analizei şi a dezbaterilor, raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, cu amendamente admise şi amendamente respinse, aşa cum sunt ele prezentate în anexe.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere şi avizul favorabil comun al celor două Comisii juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, înregistrat la Camera Deputaţilor cu nr.31/35 şi la Senat cu nr.9 din 2013.

Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) lit.c) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice şi urmează a fi dezbătută şi adoptată de cele două Camere ale Parlamentului în şedinţă comună, conform dispoziţiilor art.65 alin.(2) lit.j) din Constituţia României, republicată.

În regim de procedură de urgenţă, domnule preşedinte, propun cinci minute pentru dezbateri generale.

…………………………………………
Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule preşedinte,

Îmi cer scuze. La punctul 35, este o modificare de sintagmă care a fost introdusă greşit. La art.38 s-a introdus alin.(63), amendament adoptat de comisie, “angajaţii cu carte de muncă”. Nu mai există aşa ceva. “Angajaţii cu contract de muncă sau contract civil”.

Deci sintagma “carte de muncă” o înlocuim cu “contract”.

…………………………………………
Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul 35.

…………………………………………
Domnul Petru Gabriel Vlase:

La art.44 alin.(2)…

Media
No rating yet

Comments are closed.