Vreme Valerian – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. (PL-x 2/2013)

Domnul Valerian Vreme:

Domnule preşedinte,

Domnilor deputaţi,

Propun să se aloce suma de 5 milioane lei pentru dezvoltarea proiectelor de monitorizare şi operaţionale ale sistemelor de răspuns la atacuri cibernetice îndreptate împotriva instituţiilor statului.

Sursa de finanţare, creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice. Acest proiect va permite îmbunătăţirea capacităţii de apărare cibernetice la nivel…

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Acest proiect va permite îmbunătăţirea capacităţii de apărare cibernetică la nivel de sistem al spaţiului virtual românesc şi totodată derivă dintr-o obligaţie din Hotărârea de Guvern nr. 494, unde sunt stabilite reguli foarte clare, inclusiv pentru Ministerul Apărării Naţionale.

Aş vrea, totodată să mai subliniez câteva, să zicem, motive pentru care aş solicita să votaţi acest amendament.

Atacurile cibernetice au crescut în ultima perioadă exponenţial, chiar la mijlocul lunii ianuarie Uniunea Europeană şi inclusiv România s-a confruntat cu un atac cibernetic de o intensitate fără precedent. Sistemele de monitorizare colectează astăzi în România peste 1.200 de evenimente de securitate cibernetică la peste 100 de mii de IP-uri. Iar astăzi, când vorbim de tehnologiile, inclusiv de spionaj, vorbim şi de tehnologia din domeniul Cyberzone şi, nu în ultimul rând, aş vrea să mai precizez un lucru. Departamentul American al Apărării va mări de 5 ori numărul de angajaţi însărcinaţi cu apărarea cibernetică.

Domnilor deputaţi, domnule preşedinte, vă solicit să votaţi acest amendament.

Vă mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Există o Hotărâre de Guvern nr.494 de înfiinţare a centrului de răspuns a incidentelor din domeniul informatic,

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

…care prevede lucruri foarte clare, iar ieri a fost reluată această problematică.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Domnule preşedinte,

Domnilor deputaţi,

Propun să se aloce suma de 14 milioane de lei pentru finanţarea Centrului de Comunicaţii şi Informatică a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru finalizarea unei etape pentru găzduirea sistemelor informatice ale unităţilor publice.

Sursa de finanţare, creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Aş vrea să fac, dacă-mi daţi voie, o mică remarcă la ceea ce s-a votat.

Proiectul respectiv permitea exploatarea în siguranţă a sistemelor informatice ale instituţiilor publice aflate deja…

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Da, da.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Propun alocarea sumei de 5 milioane de lei pentru dezvoltarea proiectelor de monitorizare şi operaţionalizare a sistemelor de răspuns la atacuri cibernetice îndreptate împotriva instituţiilor statului. Sursa de finanţare, creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

Acest proiect, am motivat şi dimineaţă, va permite îmbunătăţirea capacităţii de apărare cibernetică la nivelul sistemului cibernetic şi…

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Da, da.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Poziţia 79.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Domnule preşedinte,

Domnilor deputaţi,

Vă propun să se aloce suma de 100 mii lei pentru finanţarea proiectului privind asigurarea securităţii cibernetice prin instalarea de filtre-servere de tip I şi de tip II (servere ce pot gestiona traficul de e-mail şi internet), la Ministerul Agriculturii.

Sursa de finanţare: creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

Acest proiect va permite identificarea şi protejarea atacurilor maliţioase şi furturilor de date din sistemele informatice ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

…………………………………………
Video in format Real Media
Domnul Valerian Vreme:

Da, da.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Domnule preşedinte,

Domnilor deputaţi,

Poziţia 189.

Se alocă suma de 700 mii lei pentru obiectivul de investiţie construire dig pentru apărare de mal pe râul Trotuş, comuna Gura Văii, judeţul Bacău.

Aş vrea să precizez faptul că, în fiecare an, locuitorii comunei Gura Văii se confruntă cu situaţii periculoase, din cauza neamenajării râului Trotuş.

Efectuarea investiţiei este deosebit de urgentă. Sunt puse în pericol vieţi omeneşti şi mai multe locuinţe.

Suma este necesară pentru realizarea lucrărilor de protecţie a localităţii împotriva inundaţiilor.

Sursa de finanţare – Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Poziţia 190.

Se alocă suma de 3.750 mii lei pentru obiectivul de investiţii corectare torent pârâul Corbului, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău.

În fiecare an, locuitorii comunei Brusturoasa se confruntă cu situaţii periculoase, din cauza neamenajării pârâului Corbului.

Efectuarea investiţiei este deosebit de urgentă, fiind puse în pericol vieţi omeneşti şi mai multe localităţi.

Sursa de finanţare – Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Poziţia 191.

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu suma de 75 mii lei pentru finanţarea obiectivului taluz pe DC Corbasca Punct Pana din comuna Corbasca, judeţul Bacău.

Investiţia este necesară pentru realizarea lucrărilor de protecţie a localităţii împotriva inundaţiilor.

Sursa de finanţare – Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Vă mulţumesc.

Şi, datorită faptului că şi Ministerul Mediului este deţinător de sistem informatic şi, bineînţeles, date cu caracter personal, propun să se aloce suma de 100 mii lei pentru finanţarea Proiectului privind asigurarea securităţii cibernetice prin instalarea de filtre – servere de tip I şi de tip II – servere ce pot gestiona traficul de e-mail şi internet.

Acest proiect va permite identificarea şi protejarea atacurilor maliţioase şi furturilor de date din sistemele informatice ale Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Sursa de finanţare – creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Domnule preşedinte,

Domnilor deputaţi,

Vă rog să alocaţi suma de 100 de mii de lei pentru finanţarea proiectului privind asigurarea securităţii cibernetice prin instalarea de filtre, servere de tip I şi II, servere ce pot gestiona traficul de email şi internet. Acest proiect va permite identificarea şi protejarea atacurilor maliţioase şi furturilor de date din sistemele informatice ale Ministerul Transportului. sursa de finanţare, creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din pib pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Nu cred că este o sumă mare şi eu cred că chiar Ministerul Transporturilor ar avea nevoie de un asemene sistem.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Mulţumesc, domnule preşedinte. Să ştiţi că de data asta o să venim cu nişte obiective de investiţii din judeţul Bacău şi sper ca şi deputaţii din judeţul Bacău să voteze pentru.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Da. Deci Reabilitare DN11A şi consolidare pod peste râul Trotuş, municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Valoare 183.610 mii lei. Surse de finanţare creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Reabilitarea străzii…

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Poziţia 223.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Reabilitare străzi oraş Buhuşi, judeţul Bacău, valoare 6.520 de mii lei. Sursa de finanţare, creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Modernizare drumuri locale în comuna Căiud, satele Vrânceni şi Heldiu, judeţ Bacău, valoare 8.927 mii lei.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Şi acum daţi-mi voie să propun un obiectiv de investiţii care ştiu că e foarte drag băcăoanilor şi ştiu că a fost susţinut şi de dumneavoastră şi de toţi deputaţii USL. Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu suma de 365.400 mii lei, necesară demarării lucrărilor de execuţie pentru varianta ocolitoare a municipiului Bacău. Se solicită introducerea în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale în cadrul Ministerului Transporturilor. Sursă de finanţare – creşterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea finanţării investiţiilor strategice. Eu zic că şi domnul ministru, care trece prin Bacău în drumul spre Iaşi, este foarte interesat de această variantă.

Mulţumesc.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se propune suplimentara bugetului…

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

233.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu suma de 183 616 mii lei pentru reabilitare DN11A şi DN11 şi consolidare pod peste râul Trotuş, municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se propune suplimentarea… poziţia 235, se propune suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 6.521 mii lei pentru reabilitare stradă A.I.Cuza, Alexandru Ioan Cuza, Voioagă, Mircea Voievod, oraş Buhuşi, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Da, mulţumesc, domnule preşedinte.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

1573.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Imediat.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Domnule preşedinte,

1573.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se alocă 1200 de mii de lei pentru finanţarea obiectivului finalizare lucrări de consolidare la clădirea Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

1574.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se alocă suma de 729 de mii de lei pentru construire grădiniţă, comuna Balcani, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Reabilitare şi utilităţi pentru grădiniţa din comuna Bărsăneşti, sat Caraclău, judeţul Bacău, suma de 1040 de mii de lei.

Domnule preşedinte,

Este în Colegiul nr.9, Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Amendament 1579. Se alocă suma de 98 de mii de lei pentru construcţie grădiniţă, comuna Mărgineni, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se alocă suma de 1393 de mii de lei…

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

1581, mă scuzaţi, domnule preşedinte.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Încă patru.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Încă patru amendamente.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se alocă suma de 1393 de mii de lei pentru reabilitare şcoală comuna Strugari, sat Petricica, judeţul Bacău, poziţia 1581, domnule preşedinte.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Poziţia 1582.

Se alocă suma 1000 de mii de lei pentru construcţie grădiniţă comuna Strugari, sat Strugari, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Da, mulţumesc domnule preşedinte.

Se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei cu suma de 200 de mii de lei necesară reabilitării tehnice, izolaţie termică, tâmplărie PVC, pentru cele cinci şcoli din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Se alocă suma de 900 de mii de lei pentru finanţarea obiectivului Proiect naţional de dezvoltare a infrastructurii, Şcoala Onceşti, comuna Onceşti, judeţul Bacău.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Poziţia 1589.

…………………………………………
Domnul Valerian Vreme:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.