Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În urma dezbaterilor în şedinţa din 8 ianuarie 2013, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Media
No rating yet

Comments are closed.