sedinta cl 31 august 3Luni, 31 august, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii. A început cu o întârziere de 20 de minute, la şedinţă fiind prezent, în premieră pentru acest an, şi primarul municipiului Bacău, Romeo Stavarache. Cu toate acestea, atmosfera generală a întrunirii a fost una de confuzie şi de nervozitate, semn clar că primarul nostru şi-a pierdut „exerciţiul” în conducerea şedinţelor CL.

Au fost înscrise 3 proiecte peste ordinea de zi, cu privire la aprobarea dreptului de uz către EON România asupra unor suprafete de teren situate în Bacău, aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”.

Din cele 19 proiecte de hotărâre discutate, unul a fost retras de către iniţiator, două nu au trecut, restul de 16 fiind aprobate. Au fost prezenţi 17 consilieri, din totalul de 21. Cum a decurs votul la fiecare proiect în parte am sumarizat în Raportul şedinţei ordinare, ce poate fi consultat aici.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului a fost retras de către iniţiator (Romeo Stavarache) după aproape o oră de discuţii

sedinta cl 31 august 5În expunerea de motive, primarul a precizat: „Datorită faptului că foarte mulţi angajaţi au ieşit la pensie sau şi-au încetat activitatea la Primăria Bacău şi întrucât activitatea din Primăria Bacău nu poate să funcţioneze, întrucât nu avem muncitori angajaţi pe funcţii de şofer, chiar şi pe măturător la piaţă şi alte funcţii (…) propun să fie aprobată aşa cum este ea, ţinând cont că la ora actuală Primăria Bacău are un deficit de peste 70, chiar 80 de posturi în acest moment faţă de organigrama care este în funcţie aprobată prin ordonanţă de Guvern şi prin adresa primită de la Prefectură prin care avem 709 angajaţi. Ţinând cont că activitatea Primăriei nu mai poate funcţiona datorită acestor posturi care lipsesc, vă propun aprobarea acestei organigrame aşa cum este propusă”. Practic, iniţiatorul a propus creşerea numărului de angajaţi ai Primăriei de la 655, câţi sunt în prezent, la 709.

Lucrurile s-au încurcat puţin la primirea avizelor necesare pentru ca proiectul să fie supus la vot. Ovidiu Popovici şi-a expus părerea în calitate de secretar al municipiului Bacău:

„Trebuie să recunosc că sunt pus într-o foarte mare dificultate. Pe de o parte, domnul Primar are o foarte mare dreptate. (…) Într-adevăr, o nouă organigramă este necesară pentru desfăşurarea activităţii. În schimb, atribuţia secretarului este de a nu semna hotărârea în cazul în care acesta consideră că este ilegală. Sincer vă spun că, la ora actuală, discutând cu compartimentele abilitate, eu încă nu am înteles dacă avem fonduri sau nu. Pentru că această hotărâre este legală sau ilegală în măsura în care avem un plafon sau nu avem. Ordonanţa 83/2014 privind salarizarea personalului din fondurile publice spune foarte clar că ordonatorii de credit stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anii 2015 şi 2016, în condiţiile în care asigură plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii. Totodată, tot aceeaşi ordonanţă, permite mărirea salariilor cu 12% în sectorul bugetar cu două condiţii: în limita bugetului aprobat şi în limita plafonului cheltuielilor repartizate, conform prevederilor legale. (…) Din datete menţionate reiese că nu este asigurat plafonul de salariu pentru organigrama existentă până la sfărşitul anului fără să mai discutăm despre mărirea de 12%. (…) În aceste condiţii, nu pot să dau aviz de legalitate.”

Şeful Biroului Buget, Aura Turcu, a căzut la mijloc în disputa celor doi, întrucât primarul era de părere că avizul de legalitate al Direcţiei Economice există, deşi doamna Turcu a precizat de la început că nu a fost acordat. Într-un final, după dezbateri aprinse pe un ton ridicat şi nepotrivit petru o şedinţă formală, primarul s-a hotărât să îşi retragă proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, urmând să îl reintroducă într-o şedinţă viitoare.

La scurt timp după acest lucru, a ieşit din sala de şedinţă, cu toate că mai erau de discutat încă 17 proiecte pe ordinea de zi, unul dintre ele cu invitaţi şi luări de cuvânt din partea cetăţenilor, ale căror interese ar trebui să fie susţinute, în primul rând, de primarul municipiului.

Discuţii minimale pe subiecte importante: „Casa Vasile Alecsandri” şi Clădirea Teatrului de Animaţie

sedinta cl 31 august 4Cu 16 abţineri nu a trecut proiectul conform căruia Consiliul Local ar fi trebuit să nu îşi exercite dreptul de preemţiune pentru cumpărarea „Casei Vasile Alecsandri”. Aceştia au conchis, prin vocea viceprimarului Radu Ababei, că nu se pot pronunţa întrucât „nu există în bugetul local suma solicitată” şi se află în desfăşurare un proces a cărei sentinţă va urma să stabilească dacă imobilul va fi declasat din categoria monumentelor istorice.

Cu 16 voturi „pentru” a trecut proiectul privind demararea procedurilor legale în vederea achiziţiei Teartrului de Animaţiei si a terenului aferent, locul în care executivul doreşte construirea noului sediu al Primăriei. Viceprimarul Vasile Tescaru a precizat că suma de 380.000 de euro din expunerea de motive este strict oferta proprietarului, suma urmând a fi discutată şi negociată în urma unor analize realizate de societăţi abilitate în domeniu.

Au mai fost aprobate cofinanţarea abonamentelor pentru transportul în comun destinate elevilor din oraş şi lista celor 49 de persoane care vor beneficia de locuinţele sociale din partea Primăriei, dintr-un total de aproximativ 2000 de solicitări. Totodată, a fost acordată suma de 19.500 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi de asigurare medicală pentru cei 7 membri ai delegaţiei române, care vor participa la un proiect internaţional în Polonia.

Locuitorii din zona străzii 22 decembrie au împiedicat aprobarea construirii unui imobil de locuinţe ce ar fi „umbrit toate blocurile din jurul său”

sedinta cl 31 august 2Reprezentantul cetăţenilor din zonă, Constantin Iulian, a înaintat consilierilor locali un apel la raţiune, prin care, în numele locuitorilor pe care îi reprezintă, a expus punctul de vedere al acestora:

„Nu trebuie sub nicio formă să vedeţi în demersul nostru un conflict cu dezvoltatorul imobiliar. Este vorba de dorinţa noastră firească de a ne proteja de abuzul de drept. Din punctul nostru de vedere rezolvarea acestui demers intră în competenţa arhitectului şef. Acolo trebuia să se stabilească oportunitatea efectuării proiectului, valabilitatea amplasamentului, respectarea interesului general. Că nu s-a întâmplat aşa, o vină ne aparţine şi nouă că am crezut că acţiunea de consultare a celor afectaţi de construcţie nu este doar informală şi formală, ci că ea presupune luarea în considerare a tuturor argumentelor. (…) Primează un interes meschin material, în locul interesului general. La şedinţa comisiei tehnice din iunie 2015 (…) s-a promis o vizită a membrilor comisiei la amplasament, unde se puteau verifica informaţiile. Nu s-a mai întâmplat asta. (…) Bun sau greşit, punctul nostru de vedere trebuia analizat şi aspectele clarificate. Astăzi nu am fi fost aici să vă informăm ca tot ceea ce vi s-a pus în faţă spre aprobat se bazează pe ipoteze false. (…) Trebuia ca terenul să rămână în domeniul public şi să primească o destinaţie cu serviciu pentru toţi, nu doar pentru un comerciant.”

sedinta cl 31 augustÎncercând să scurteze discursul invitatului, întrucât şedinţa depăşise deja două ore, Constantin Iulian a precizat ferm: „Dacă dumneavoastră dădeaţi un răspuns la demersurile făcute, noi acum nu eram aici”. Cu toate că în timpul intervenţiei cetăţenilor unii membri ai executivului se arătau preocupaţi de alte aspecte, proiectul nu a trecut, fiind 6 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi 3 abţineri. Procedura a fost prin vot secret.

Media
No rating yet

Comments are closed.