sedinta ord CL 31 augustConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă ordinară luni, 31 august 2015, începând cu ora 15.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ále Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, numărului de personal, organigramei, şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la proiectul « Comunicare Europeană în diferite culturi », în perioada 07-11 septembrie 2015 în Kielce, Polonia

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 126/ 2015 prin care s-a aprobat Lista finală a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2015

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadelor de valabilitate şi tarifele abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru anul şcolar 2015-2016

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 125/ 2015 prin care s-a aprobat afilierea Direcţiei Pieţelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău la Asociaţia „Administratorilor de Pieţe din România”

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legaie în vederea achiziţionării imobilului situat în Bacău, B-dul Unirii, nr. 7 – 9

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului „Casa Vasile Alecsandri” situat în Bacău, str, George Apostu nr.9

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiei privind organizarea si derularea Procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Cantonului, str. Limpedea, str. Arcadie Şeptilici, str. Sălciei, str. Şiretului, cartier CFR şi str. Mărăşeşti

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 24, Art.2 din Protocolul nr. 12590/28.12.2010 anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Judeţean Bacău

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE (P+3E) Şl ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 22 DECEMBRIE, NR.5 BIS, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C. FLOSIM IMPEX S.R.L., din Bacău

Iniţiator-VASILE-SORINEL TESCARU-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru SCHIMBARE DESTINAŢIE CLĂDIRE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ P+2 EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE EXTINDERE S+P+2-3R CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE, STR. ION GHELU DESTELNICA, NR.7, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIARI :GIUREA ALIN- MĂDĂLIN Şl GIUREA N1CUTA, din Bacău

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Diverse

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

3 Response Comments

  • Avatar
    nicu baciu  28 august 2015 at 17:27

    o investitie cat de cat logica in piata centrala cand ar face-o?

    Răspunde

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.