Domnului Senator, Luchian Dragoş

Parlamentul României

Stimate Domnule Senator,

La întrebarea formulată de Dumneavoastră, transmisă de la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul cu nr. 6230/DRP/17.06.2014, care are ca obiect „alocări de fonduri guvernamentale pentru reabilitarea monumentelor istorice şi culturale din judeţul Bacău” la care solicitaţi răspuns scris, vă comunicăm următoarele:

La punctul 1

  • prin bugetul de stat votat în Parlamentul României se alocă în fiecare an şi Ministerului Culturii un buget din care o parte este destinată pentru finanţarea Programului Naţional de Restaurare ce finanţează lucrări de conservare – restaurare la unele obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României;
  • în limitele bugetare, fostul ministru al culturii, dl. Gigel-Sorinel Ştirbu a aprobat la 20.02.2014 obiectivele la care se vor finanţa lucrări în anul 2014, printre care nu se află obiective situate în judeţul Bacău;
  • amintim că, bugetul alocat în anul 2014 pentru Ministerul Culturii a fost diminuat, ceea ce a determinat concentrarea fondurilor către şantierele cu lucrări în curs de execuţie şi la care se pot efectua recepţii la terminarea lucrărilor.

La punctul 2

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurarea integrităţii calităţii de monument istoric este atribuţia deţinătorului, cu orice titlu, a imobilului respectiv.

Finanţarea prin Programul Naţional de Restaurare a intervenţiilor de conservare- restaurare a unui monument istoric situat într-o localitate, se face pe baza unei analize corecte a solicitării deţinătorului. Sprijinul financiar, din partea administraţiei publice, pentru lucrări de conservare nu substituie obligaţia legală a deţinătorului de a se îngriji de propriul bun. Fondurile pentru conservarea unui monument istoric se pot asigura şi din alte surse decât cele ale administraţiei publice centrale. Deţinătorul are posibilitatea de a face demersurile necesare pentru a beneficia de programele cu finanţări externe. Solicitarea de fonduri trebuie fundamentată de o documentaţie tehnică pe care beneficiarul poate să o finanţeze. Conservarea monumentelor istorice nu are în vedere „modernizarea sau reconstrucţia” acestora ci păstrarea autenticităţii caracteristicilor intrinseci care au constituit motivarea determinantă pentru înscriere în Lista Monumentelor Istorice.

Ministerul Culturii cooperează cu deţinătorii de monumente istorice prin:

  • consultanţă gratuită acordată în limitele Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
  • analizarea şi emiterea avizelor pentru documentaţiile tehnice elaborate privind intervenţiile la monumente istorice şi în zonele acestora de protecţie,
  • eforturi în vederea identificării de fonduri extrabugetare posibile a fi utilizate pentru domeniul conservării – restaurării patrimoniului arhitectural cum este, recent, grantul SEE – pentru detalii pe umpcultura.ro

Programul Naţional de Restaurare, pentru anul 2014, a avut în vedere, pe lângă starea de degradare a unor monumente istorice înscrise în grupa valorică A, necesitatea continuării lucrărilor începute în anii anteriori şi următoarele criterii:

  • alocarea judicioasă a sumelor, prin repartizarea acestora mai ales către şantierele ce îndeplinesc condiţiile de lucru, către obiectivele la care există proiecte complexe avizate cît şi către obiectivele la care se poate face recepţia la terminarea lucrărilor în cursul anului curent;
  • finanţarea lucrărilor la monumentele istorice cuprinse în Lista Patrimoniului Mondial -UNESCO conform obligaţiilor internaţionale asumate;
  • eficientizarea cheltuirii banilor publici prin coordonarea între structurile Ministerului Culturii şi alţi finanţatori astfel, încât, să fie evitată dubla finanţare a lucrărilor la acelaşi obiectiv.

Cu aleasă consideraţie,

loan VULPESCU
MINISTRUL CULTURII

Media
No rating yet

Comments are closed.