Proiectele candidaților la Primăria municipiului Bacău pentru domeniul „Transparență decizională, relația cu societatea civilă și organizare administrativă”

template-proiecte-transparentaCampania electorală se apropie de final. În aceste săptămâni candidații au scos la înaintare planuri și proiecte mai mult sau mai puțin realiste. Pentru a face alegerea cea mai bună posibilă, vă recomandăm să analizați cu atenție avalanșa de idei a unora sau absența imaginației în cazul altora. Începând de astăzi, până la încheierea perioadei campaniei, vă vom prezenta propunerile candidaților pentru toate domeniile care ne influențează viața în comunitatea noastră: Economie și locuri de muncă, Infrastructură și urbanism, Educație, Cultură, Sănătate, Mediu, siguranță și protecția animalelor, Sport și Transparență decizională. Pe lângă acestea, vom încerca să extragem din informațiile prezentate de candidați în spațiul public viziunea pe termen lung a acestora pentru dezvoltarea municipiului pe care își doresc să îl conducă în următorii patru ani.
Informațiile prezentate au fost extrase din programele afișate pe paginile de internet oficiale, rețelele de socializare, participarea la emisiuni și dezbateri TV, interviuri și din materialele de promovare distribuite. Am eliminat (sperăm că în mare parte) acele promisiuni mult prea generale (de tipul „Îmi propun să creez locuri de muncă pentru tineri”) care nu demonstrează faptul că respectivul candidat chiar s-a gândit și cum ar putea face vreodată acea politică. În cazul în care observați că anumite proiecte ne-au scăpat, trimiteți-ne link-ul și le vom include de îndată.

Ce propun candidații pentru asigurarea transparenței decizionale?

Mai puțin de jumătate dintre cei 9 candidați la Primăria municipiului Bacău au inclus propuneri legate de tranparența decizională, relația cu cetățenii și organizare administrativă în programul lor de campanie. Cei 4 își asumă proiecte precum: publicarea pe site-ul Primăriei a tuturor documentelor interne, evaluarea anuală a personalului, reorganizarea serviciilor publice, introducerea unui sistem de monitorizare online a solicitărilor și sesizărilor cetățenilor, dublarea bugetului pentru Legea 315/2005 a finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit. Toate proiectele pentru domeniul „Transparență decizională, relația cu societatea civilă și organizare administrativă” pot fi analizate în tabelul de mai jos.

Citește și…

Nume candidatProiectele candidaților la Primăria municipiului Bacău - domeniul "Transparență decizională, relația cu societatea civilă și organizare administrativă"
dorneanu-claudiuDorneanu ClaudiuÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro.
ghinghes-cristianGhingheș CristianÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro.
luchian-dragosLuchian Dragoș• Informarea periodică a populației cu privire la alocarea și modul de utilizare al banilor publici;
• Introducerea unui sistem de monitorizare online a solicitărilor și sesizărilor cetățenilor și de verificare a stadiului emiterii oricărui document solicitat Primăriei;
• Încurajarea organizării Consiliilor de Cartier, în care să fie reprezentați cetățenii din zona respectivă;
• Programe obligatorii de instruire și perfecționare a personalului din Primărie;
• Înființarea unor centre de informare și relaționare cu cetățenii în cartiere;
• Introducerea sistemului de sesizări în timp real Bacău City Report, o aplicație gratuită, care va permite cetățenilor să transmită în timp real diverse sesizări și incidente către dispeceratele organizate la Primăria Bacău și la Compania de Apă, Transport Local, Termoficare, Poliția Locală, piețe;
• Dublarea bugetului pentru Legea 350/2005;
• Întâlniri lunare cu reprezentanții Consiliului Consultativ al Tinerilor;
• Întâlniri cu cetățenii în vederea realizării bugetului anual al municipiului;
• Toate marile proiecte de investiții vor fi supuse dezbaterii publice;
• Consultarea băcăuanilor pe toate temele de interes major, prin intermediul refeul unor referendumuri.
Sursa: dragosluchian.ro, proiectpentrubacau.ro
manolache-cristinelManolache CristinelÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro.
melinte-emilMelinte EmilÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro.
necula-cosminNecula CosminTransparenţă instituţională – cheltuieli
• Publicarea în format .pdf, pe site-ul Primăriei a tuturor documentelor interne (referate, situaţii de lucrări, facturi de achiziţii, bonuri de consum, etc.) referitoare la cheltuirea banului public, excepţie făcând documentele care fac obiectul clasificării drept secrete de serviciu sau fiscal.
Transparenţă instituţională - evaluare directori
• Evaluarea anuală a directorilor instituţiilor subordonate primăriei şi a direcţiilor din cadrul primăriei, din punct de vedere al atingerii obiectivelor, în cadrul unei proceduri care va include o dezbatere publică, efectuată înainte de acordarea calificativului anual.
Transparenţă instituţională - autoritate deliberativă
• Şedinţele de consiliu local precum şi cele ale comisiilor de specialitate din cadrul cosiliului local trebuie înregistrate şi puse pe site-ul instituţiei.
Organizare - management administrativ
• Înființarea de noi direcții cum ar fi Direcția de relații publice sau Directia de educație și învățământ și reorganizarea altora cum ar fi Direcția de administrare a bazelor sportive în cadrul Direcției de sport a municipiului Bacău;
• Concursuri de selecție a personalului transparente și desfășurate în prezența mass-mediei;
• Implementarea unui sistem informatizat al managementului documentelor, care să permită ca în momentul în care un cetățean introduce o cerere sau de exemplu o solicitare de autorizare, să poată verifica on-line unde se află documentul, cine îl lucrează și timpul efectiv rămas până la eliberarea acestuia;
• Înființarea unei Direcții de relații cu publicul;
• Întărirea sistemului de control intern, concomitent cu mărirea atribuţiilor.
Organizare primărie - realocare posturi
• Alocarea de posturi suplimentare pentru serviciile critice, cum ar fi achiziţiile publice, investiţii, control financiar preventiv, audit public intern şi altele.
Organizare primărie - eliberare posturi
• Externalizarea Direcţiei de salubrizare prin transformarea în societate comercială în subordinea Consiliului local sau regie autonomă, înființată cu acordul Guvernului.
Sursa: cosminnecula.ro
scripat-constantinScripăț Constantin• Reorganizarea serviciilor publice și a organigramei de funcționare a Primăriei;
• Implicarea cetățenilor în procesul decizional;
• Un nou regulament pentru asociațiile de proprietari.
Sursa: Informația de Bacău (publicație a Partidului Mișcarea Populară)
stavarache-romeoStavarache RomeoÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro.
stefan-daniel-dragosȘtefan DragoșAcordarea de fonduri echitabile prin Legea 350/2005:
• Echilibrarea alocărilor financiare pentru culte și sport, fiind acordate alocări suplimentare pentru educație, sănătate, educație, tineret, cultură (reabilitarea de urgență a Teatrului Bacovia) și programe sociale.
Sursa: pagina de Facebook a candidatului
Media
No rating yet

4 Response Comments