Cum văd candidații la Primăria municipiului Bacău dezvoltarea „artei pentru a forma bunele deprinderi”. Propunerile pentru domeniul „Educație”

template-proiecte-educatieCampania electorală se apropie de final. În aceste săptămâni candidații au scos la înaintare planuri și proiecte mai mult sau mai puțin realiste. Pentru a face alegerea cea mai bună posibilă, vă recomandăm să analizați cu atenție avalanșa de idei a unora sau absența imaginației în cazul altora. Începând de astăzi, până la încheierea perioadei campaniei, vă vom prezenta propunerile candidaților pentru toate domeniile care ne influențează viața în comunitatea noastră: Economie și locuri de muncă, Infrastructură și urbanism, Educație, Cultură, Sănătate, Mediu, siguranță și protecția animalelor, Sport și Transparență decizională. Pe lângă acestea, vom încerca să extragem din informațiile prezentate de candidați în spațiul public viziunea pe termen lung a acestora pentru dezvoltarea municipiului pe care își doresc să îl conducă în următorii patru ani.
Informațiile prezentate au fost extrase din programele afișate pe paginile de internet oficiale, rețelele de socializare, participarea la emisiuni și dezbateri TV, interviuri și din materialele de promovare distribuite. Am eliminat (sperăm că în mare parte) acele promisiuni mult prea generale (de tipul „Îmi propun să creez locuri de muncă pentru tineri”) care nu demonstrează faptul că respectivul candidat chiar s-a gândit și cum ar putea face vreodată acea politică. În cazul în care observați că anumite proiecte ne-au scăpat, trimiteți-ne link-ul și le vom include de îndată.

Ce propun candidații pentru domeniul „Educație”?

Pentru acest domeniu, propunerile candidaților sunt diverse și, dacă ar fi implementate, ar aduce în mod cert plus valoare celor care fac parte din sistemul educațional băcăuan. Propuneri precum implementarea unui program de „Școală după școală”, depolitizarea învățământului, dezvoltarea de centre ce cercetare, construirea de noi creșe se regăsesc printre prioritățile mai multor candidați. De cealaltă parte, 3 dintre aspiranții la funcția de primar nu au nicio propunere pentru acest domeniu. Toate propunerile pentru dezvoltarea educației băcăuane le găsiți în tabelul de mai jos!

Citește și…

Candidații sunt generoși atunci când promit. Citiți, votați și apoi cereți-le să respecte ceea ce au promis începând cu prima zi de mandat!

 Nume candidatEducație
dorneanu-claudiuDorneanu ClaudiuÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro
ghinghes-cristianGhingheș Cristian• Înlesnirea accesului la educație (internate pentru cei care vin din mediul rural să învețe în oraș, eliminarea fondului școlii, uniforme, dacă există, suportate de către autorități);
• Completarea programului de burse cu cele sociale și de studiu, așa cum prevede Legea Educației;
• Extinderea traseelor de transport public în comun astfel încât autobuzele să ajungă în toate cartierele și mai ales cât mai aproape de porțile tuturor instituțiilor de învățământ (mai ales din zona centrală);
• Decontarea integrală a transportului public pentru elevi atât în timpul anului școlar, cât și în vacanțe;
• Majorarea finanțării complementare de la bugetul local pentru educație astfel încât consumabilele/cursurile de la clasă să nu mai fie suportate de părinți, profesori și elevi, ci de școală, eliminând astfel ilegalul fond al școlii;
• Deschiderea bazelor sportive de la școli și licee către elevi și studenți (terenuri, săli de sport);
• Susținerea educației sociale (pentru sănătate, juridică, rutieră, antreprenorială, creativă etc), prin alocarea a cel puțin 25% din bugetul pentru ONG-uri către organizațiile care desfășoară activități educative nonformale, prin Legea 350/2005;
• Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la educație, prin adaptarea infrastructurii școlare cu fonduri europene (din Programul Operațional Regional);
• Transparență totală în managementul fondurilor destinate învățământului (să punem la punct site-urile școlilor și liceelor astfel încât să afișeze bugetul detaliat, regulamentele școlare, dar și deciziile din Consiliul de Administrație)
• Dezvoltarea unei metodologii la nivelul Consiliului Local pentru sancționarea membrilor care nu participă la ședințele CA ale școlilor sau ale liceelor la care au fost arondați;
• Punerea gratuită la dispoziție a unor spații care să găzduiască activitățile trupelor de teatru, dans și alte arte ale elevilor;
• Prevenirea neregulilor și a abuzurilor din școli prin desfășurarea unor campanii de informare în rândul elevilor, respectiv montarea de panouri în fiecare instituție de învățământ cu drepturile și obligațiile elevilor;
• Realizarea unui centru de tineret (eligibil prin Programul Operațional Regional);
• Demararea unui program de internship-uri pentru tinerii care doresc să lucreze în instituțiile din administrația publică locală.
• Modernizarea și dotarea școlilor din raza localității și asigurarea unei finanțări complementare în concordanță cu nevoile școlilor, suplimentând după caz finanțarea de bază;
• Sprijinirea elevilor și profesorilor cu performanțe prin burse școlare și premii, alocarea de burse sociale care să permită elevilor proveniți din medii dezavantajate să urmeze școala;
• Finanțarea prioritară a școlilor din medii dezavantajate;
• Respectarea dreptului elevilor și studenților de a avea reducere de cel puțin 50% în transportul local în comun;
• Demararea proiectelor și a acțiunilor menite să scadă abandonul școlar de pe raza localității;
• Modernizarea internatelor și a cantinelor școlare din raza localității;
• Asigurarea funcționalității Consiliilor Consultative pentru Tineret la nivel local;
• Stabilirea reprezentanților implicați și competenți care să participe la ședințele Consiliilor de Administrație din școli;
• Asigurarea accesului gratuit la baza materială sportivă a școlilor pentru toți elevii;
• Sprijinirea proiectelor școlilor, elevilor, profesorilor, părinților și ale organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul educației.

Surse: articol kristofer.ro,
articol kristofer.ro
luchian-dragosLuchian Dragoș• Până în 2018, cel puțin un colegiu tehnic și o școală profesională se vor specializa în meserii solicitate de firme locale printr-un parteneriat care asigură absolvenților certitudinea angajării;
• Elevii vor fi încurajați și sprijiniți să nu abandoneze studiile prin burse de merit, burse sociale și burse de continuitate pentru copiii din familii defavorizate care aleg să meargă în continuare la școală;
• Acordarea de burse de merit și susținerea programelor de dezvoltare profesională a profesorilor;
• Înființarea, în primii doi ani de mandat, a cel puțin două centre de excelență în educație pentru copiii și tinerii băcăuani capabili de performanță școlară;
• Inițierea și susținerea unui Program Școală după Școală împreună cu școlile, asociațiile de părinți și ONG-urile prestatoare de servicii educaționale, accesibil tuturor copiilor din ciclul primar;
• Înființarea unui departament de educație în Primăria Bacău, aflat direct în subordinea primarului, care va monitoriza permanent nevoile și problemele existente în școli;
• În toate liceele tehnice din oraș se vor amenaja ateliere de practică, astfel încât absolvenții să poată să-și găsească mai ușor un loc de muncă;
• Regândirea rețelei școlare, astfel încât aceasta să fie adaptată la nevoile comunității. În paralel, vor fi introduse programe de orientare școlară reală;
• Susținerea programelor de acordare a burselor de excelență, de performanță și de merit și introducerea burselor de reziliență, pentru copiii din familii defavorizate, care au rezultate bune la școală;
• În parteneriat cu mediul de afaceri băcăuan și cu furnizorii de cursuri, vor fi înființate centre de pregătire și reconversie profesională, unde se vor putea înscrie oameni de toate vârstele;
• Vor fi semnate parteneriate între cei mai importanți angajatori și liceele tehnice băcăuane precum și adaptarea cifrelor de școlarizare la nevoile pieței muncii;
• Susținerea integrării pregătirii non-formale în educația formală, prin colaborarea cu parteneri educaționali inovativi și implicați.

Sursa: dragosluchian.ro, proiectpentrubacau.ro

manolache-cristinelManolache Cristinel• Eliminarea criteriilor politice în alocarea fondurilor de reparații/reabilitare și dotări ale unităților de învățământ;
• Înființarea de creșe și grădinițe modulare (construcții care pot fi multiplicate sau extinse în funcție de numărul de clase necesare, eficiente din punct de vedere energetic), în fiecare zonă a municipiului unde sunt solicitate, mai ales în cartierele limitrofe: CFR, Tache, Șerbănești etc. Avantajul este că aceste module pot fi mutate după nevoile locale;
• Elevii și profesorii care fac performanță trebuie stimulați prin continuarea Galei Învățământului Băcăuan și prin mărirea cuantumului burselor de merit acordate lunar elevilor și studenților;
• Dezvoltarea de centre de cercetare și excelență în domenii necesare industriei din Bacău: aeronautică, aerospațială, robotică și nanotehnologie. Astfel de centre pot fi extinse pentru domenii precum agricultură și mecanică;
• În colaborare cu liceul de construcții, dezvoltatorii imobiliari locali și firmele de arhitectură, propunem înființarea unei facultăți de construcții în cadrul Universității de Stat;
• Înființarea unei Facultăți de Asistente Medicale și Paramedici, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Universitățile de Medicină, SMURD;
• Realizarea demersurilor pentru reintroducerea școlilor profesionale, promovarea sistemului de învățământ profesional și de reconversie profesională;
• Centru de activități pentru tineret pentru cercuri cultural artistice, sportive, șah, dans, teatru, muzică, pictură etc;
• Societățile comerciale vor fi încurajate pentru a-și mări oferta de internship-uri;
• Întreprinzătorii vor fi chemați să investească în parcuri de cercetare în parteneriat cu Universitatea de stat și instituțiile preuniversitare ale căror elevi au avut, de-a lungul anilor, rezultate deosebite. Primăria le va pune la dispoziție și un centru de excelență, pentru ca elevii și profesorii să poată face performanță.

Sursa: cristimanolache.ro
melinte-emilMelinte Emil• Susținerea învățământului preuniversitar și universitar, cu accent pe școlile profesionale și de meserii (orientate către specificul industrial al orașului și județului- industrie ușoară, transport, construcții mașini unelte, energie, aviație, electrotehnică, electronică și IT, domeniul sanitar).

Sursa: emilmelinte.ro
necula-cosminNecula Cosmin• Alocarea de fonduri pentru investiții în dotarea atelierelor școală, laboratoarelor și cabinetelor din unitățile de învățământ cu profil vocațional și tehnologic (ex. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” etc);
• Reabilitarea, modernizarea și dotarea tuturor unităților de învățământ din municipiul Bacău, inclusiv creșe și grădinițe. În același timp, am în plan demararea lucrărilor pentru construirea a cinci grădinițe și creșe noi;
• Introducerea sistemului de supraveghere video în școli, pentru siguranța copiilor;
• Construcția de săli de sport pentru unitățile de învățământ care au cu adevarat nevoie, de exemplu Colegiul Economic ,,Ioan Ghica;
• Transparență totală în stabilirea societăților care vor primi contracte de reabilitare, întreținere și reparații în unitățile școlare din municipiul Bacău;
• Organizarea de întâlniri periodice, în regim trimestrial/semestrial, între conducerea municipalității (primar/viceprimari) și directorii școlilor ce funcționează în municipiul Bacău;
• Recăpătarea personalității juridice a grădinițelor cu program prelungit;
• Construcția a două cămine noi și realizarea complexului bibliotecii universitare;
• Înființarea unei Direcții de educație și învățământ care să aibă ca scop rezolvarea tuturor obiectivelor prezentate și gestionarea corectă și eficientă a resurselor alocate;
• Dezvoltarea unui program de „Școala după școală”.

Sursa: cosminnecula.ro
scripat-constantinScripăț Constantin• Montarea de centrale termice proprii în toate unitățile de învățământ din Bacău (41 de școli și 33 de grădinițe și creșe), adaptarea la distribuția demografică a beneficiarilor și construcția de noi creșe;
• Construirea de săli de sport la școlile care nu beneficiază de astfel de facilități;
• Creșterea siguranței elevilor în școli (contracte cu firme specializate de pază și protecție, montarea de camere de supraveghere, asistență sanitară permanentă);
• Construirea unei tabere școlare în pădurea Tamași (municipiul Bacău deține 270 ha de pădure în comuna Tamași);
• Acordarea de burse pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură și premierea profesorilor după criterii stabilite de inspectoratul școlar;
• Parteneriate pentru organizarea de evenimente naționale (olimpiade, școli de vară, concursuri școlare, competiții sportive) și internaționale (schimb de experiență cu unități de învățământ din străinătate, organizarea de concursuri internaționale, tabere etc.);
• Susținerea elevilor pentru practicarea sportului de performanță;
• Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în vederea armonizării învățământului preuniversitar cu piața muncii.

Sursa: Informația de Bacău (publicație a Partidului Mișcarea Populară)
stefan-daniel-dragosȘtefan DanielÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro
stavarache-romeoStavarache RomeoÎn urma analizei proiectelor electorale ale candidatului, nu am identificat subiecte care să vizeze dezvoltarea acestui domeniu. Așteptăm completările candidaților la adresa de email contact@rymd.ro
Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

2 Response Comments

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.