Luni, 25 mai, a fost prezentată în Camera Deputaţilor şi înaintată la Senat Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Printre cei 140 de iniţiatori s-au aflat şi parlamentarii băcăuani Dragoş Luchian (PNL), Lucian Şova (PSD) şi Ionel Palăr (PNL).

11272205_981185855255585_1144617389_n

În contextul în care debitorii – persoane fizice – din contractele de credit nu dispun de mijloacele necesare achitării creditului către instituţia de credit, către instituţia financiară nebancară sau către cesionarul creanţei, poate apărea situaţia în care, deşi imobilul aflat în proprietatea debitorului a fost valorificat în urma executării silite, să rămână o diferenţă de plată din partea debitorului. Situaţia este inechitabilă întrucât instituţia de credit sau, după, caz, instituţia financiară nebancară a acordat, în principiu, un credit în condiţiile în care valoarea imobilului a fost stabilită chiar de către evaluatori agreaţi de creditor. Astfel, prezentul proiect de lege îşi propune să protejeze debitorii contractelor de credit de abuzurile cesionarilor de creanţe şi, în egală măsură, să partajeze, într-un mod cât mai echitabil, riscurile devalorizării bunului între creditor şi debitor.

Conform expunerii de motive, acest proiect de lege îşi propune să creeze un mecanism prin intermediul căruia predarea de către debitor creditorului a imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării de către aceasta din urmă a unui credit, să stingă integral obligaţia debitorului. Darea în plată reprezintă o soluţie echitabilă atât pentru debitor, cât şi pentru creditor care, la momentul acordării creditului, a apreciat că imobilul adus ca şi garanţie acoperă valoarea acordată.

Obligaţia juridică (juris vinculum) se stinge prin plată, atunci când prestaţia datorată este executată de bună voie; plata (solutio) reprezintă executarea obiectului însuşi al obligaţiei. Darea în plată (datio in solutum) este o novaţie prin schimbarea obiectului obligaţiei, care nu mai este plătită în natură, ci printr-un alt bun sau o altă prestaţie echivalentă. În prezentul proiect de lege, prestaţia echivalentă constă în bunul imobil ipotecat în favoarea creditorului.

Restabilirea echilibrului contractual înseamnă că, în situaţia unei „crize a contractului”, părţile împart riscul. În cadrul procedurii de executare silită, bunul, care a ajuns la o valoare mult scăzută faţă de valoarea iniţială, nu va acoperi decât parţial creanţa, iar debitorul care nu deţine un alt bun urmăribil, în mod evident, nu va putea achita diferenţa de credit rămasă neacoperită. Creditorul, care ar primi în plată bunul executat, ar putea marca pierdea cu celeritate şi cu un cost mai scăzut. Aşadar, o datio in solutum salvează atât situaţia debitorului (prin excepţie de la răspunderea nelimitată, primind şansa unui nou început), cât şi cash-flow-ul creditorului (care nu va mai trebui să constituie provizioane şi să suporte costuri legale). Debitorul va partaja, astfel, riscul scăderii valorii proprietăţii cu creditorul.

Prezenta lege va conduce la reintroducerea rapidă a imobilelor în circuitul civil. Acestea sunt, momentan, indisponibilizate, pe de-o parte, din cauza contestaţiilor la executare formulate de către debitori şi, pe de altă parte, din cauza evaluărilor care nu mai sunt în concordanţă cu nivelul actual al pieţei.

Concret, legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite se va aplica raporturilor juridice dintre persoanele fizice şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute împotriva persoanelor fizice. Totodată, va reglementa dreptul debitorului de a stinge integral creanţa şi accesoriile sale, izvorând dintr-un contract credit, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, în condiţiile reglementate de prezenta lege.

Pentru a urmări întreg procesul legislativ al iniţiativei, accesează link-ul următor: Propunere legislativă privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Media
No rating yet

Comments are closed.