Vineri, 29 iulie, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Bacău

Vineri, 29 iulie, începând cu ora 11.00, Consiliul Local Bacău se va reuni în ședință ordinară. Aceasta va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Cele 5 comisii de specialitate ale Consiliului se vor întâlni pentru a discuta și aviza proiectele ordinii de zi după următorul orar:

Untitled

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 174/ 31.05.2016 prin care s-a aprobat încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi satul Costeşti, raionul Ialoveni din Republica Moldova.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnelor Bot Ruja şi Dobraniş Elisabeta din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/ 2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenţilor care urmează cursuri universitare de lunga durata si absolvenţilor cursurilor universitare de lunga durata, in ambele situaţii beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, precum si reorganizarea „Comisiei municipale ” pentru analiza si selectarea cererilor acordării sprijinului financiar acestor beneficiari.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de conducere de director la Centrul Bugetar Creşe.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6.    Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând achiziţionarea şi distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Amarandei Lidia de extindere a spaţiului de locuit.

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8.    Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială strecurată în HCL nr. 186/ 2016 prin care s-a aprobat vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrenţoaiei Elena.

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „R.K. tronson colector canalizare strada Mihai Viteazu, municipiul Bacău”.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul .Amenajare intersecţie în sistem giratoriu pentru străzile Calea Moineşti – Arcadie Şeptilici, municipiul Bacău”.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Milcov, str. Miron Costin, str. Lalelelor, str. Viorelelor, str. Mircea Eliade, str. Mărăşeşti, str. Panselelor, str. Carpaţi, str. Violetelor şi str. Garofiţei.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

12.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun – mijloc fix, dat în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestuia în condiţiile legii.

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/27.09.2012 in sensul înlocuirii a doi membri din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism tip PUD si PUZ si a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice si juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii in Municipiul Bacau.

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14.    Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16347/3/2016.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

15.    Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15717/3/2016.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

16.    Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 16494/3/2016.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17.    Diverse.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.